torstai 18. huhtikuuta 2019

Kantasolututkimukset ja edistyneet uudistavat hoidot - kuluttajaopas

Miksi tutkijat nimittävät kantasoluhoitoa 21. vuosisadan ihmeeksi? Kuinka kantasoluja voidaan hoitaa parantamaan ja uudistamaa vaurioituneita jänteitä ja niveliä?

Yhdysvalloissa on tarjolla kantasoluhoitoja ja uudistavan lääketieteen hoitoja kroonisiin nivelsairauksiin ja terveysongelmiin. Ensimmäisen kerran historiassa kantasoluhoitoja kroonisiin vaivoihin on tarjolla suurelle yleisölle.

Vuonna 1975 onkologit ryhtyivät käyttämään luuydinsiirtoja eli luuydinkantasoluja leukemiapotilaiden hoidossa. Nämä hoidot ovat pelastaneet ihmishenkiä ja parantaneet elämänlaatua jo jonkin aikaa.

Tässä oppaassa esitellään 5 erityyppistä kustannustehokkainta uudistavaa hoitoa. Kaikki nämä menetelmät ovat olleet tunnettuja noin 20 vuoden ajan, mutta niiden suosio ja saatavuus on lisääntynyt vasta viime aikoina.

Kantasoluilla on “raaka potentiaali”, mikä merkitsee, että ne voivat tulla miksi tahansa kudokseksi tai elimeksi kehossa. Kukin näistä hoidoista mahdollistaa kantasolujen uudistavan kyvyn korjata ja korvata vaurioituneet solut.

 • Luuytimen kantasolut
 • Rasvakudoksen kantasolut
 • Lapsiveden kantasolut
 • Verihiutaleplasmahoito
 • Napanuorakudoksen ja veren kantasolut
Kaikista näistä uudistavista hoidoista vain kaksi luokitellaan “kantasoluhoidoksi” ja näitä ovat luuydinkantasolut ja rasvakudoskantasolut. Muut hoidot käyttävät myös hyväkseen kantasolujen uudistavaa voimaa mutta eri tekniikoilla, jotka tekevät niistä ainutlaatuisia.

Luuydinkantasoluilla on saavutettu hämmästyttäviä tuloksia syöpähoidossa. Näiden parantumisien rohkaisemana tutkijat ryhtyivät tutkimaan kantasolujen tehoa ortopediassa. He alkoivat käyttää luuydinkantasoluja korjaamaan ja korvaamaan niveliä ja nivelrustoa erittäin onnistuneesti. Luuytimen kantasolut hyväksyttiin laajasti onnistuneena menetelmänä uudistaa nivelrustokudosta.

Luuydinkantasoluhoitojen käyttöä rajoitti hoitoon perehtyneiden lääkärien puute. Luuytimen talteenottaminen on invasiivinen toimenpide, johon tarvitaan sairaalassa suoritettava leikkaus. Toimenpide on mutkikas ja aiheuttaa potilaalle kipuja leikkauksen jälkeen. Haasteena on vielä se, että vaikka luuytimessä on runsaasti kantasoluja, ne eivät sisällä suuria määriä mesenkymaalisia kantasoluja. Mesenkymaaliset kantasolut ovat prototyyppisiä aikuisen kantasoluja. Niillä on suuri kyky itseuudistumiseen. Ne ovat erittäin sopeutuvia ja niiden kudosjakautuma on laaja. Lääkärin mieltymyksestä riippuu haluaako hän käyttää luuydintä kantasolujen lähteenä.
Hoito rasvakudoksen kantasoluilla
Jotkut lääkärit käyttävät luuytimen kantasolujen lisäksi rasvakudoksen mesenkymaalisia kantasoluja vahvistamaan hoitoa. Koska hoito tapahtuu potilaan omasta kehosta peräisin olevilla soluilla, infektion tai hylkimisen mahdollisuus on minimaalinen tai olematon. Nämä kantasolut eivät vain kykene muodostamaan nivelrustoa vaan niitä käytetään myös neurologisten sairauksien hoidossa, hengitys- ja aineenvaihduntasairauksissa ja monissa kroonisissa ja autoimmuunisairauksissa. Menetelmän hinnat ovat 15-20 tuhannen dollarin välillä niveleltä.

Rasvakudoksesta talteenotetut kantasolut tuleva potilaan omasta rasvakudoksesta. Talteenotto tapahtuu rasvaimulla ja lääkäri valmistaa solut otoksesta laboratoriossa, jolloin rasvasolut eristetään arvokkaista kantasoluista. Koko toimenpide on yksinkertainen ja kestää 2-3 tuntia. Luuytimen tapaan rasvasolut ovat kehon kantasoluvarasto. Ikääntyessä kantasolujen määrä alkaa vähetä, mikä vaikuttaa talteen otettavien kantasolujen laatuun ja tiheyteen. Jotkut lääkärit käyttävät mieluummin runsaasti verihiutaleita sisältävää plasmaa (platelet rich plasma - PRP), lapsivesi- ja napanuorakantasoluja vanhempien potilaiden hoidossa siksi, että näillä rasvakudoksen ja luuytimen kantasolujen määrä laskee.


Monet lääkärit yhdistävät rasvakudoksen kantasolut ja runsaasti verihiutaleita sisältävän plasman. Tätä yhdistelmää käytetään usein luuydinkantasoluhoidoissa, koska niissä on runsaasti kasvutekijöitä ja sytokiineja, jotka kertovat kantasoluille minne mennä ja mitä tehdä.

Rasvasolukantasolujen eristäminen on paljon yksinkertaisempaa, kuin luuydinsolujen eristäminen. Rasvasoluissa on paljon enemmän mesenkymaalisia kantasoluja.
 

Selkäytimestä saadaan keskimäärin muutamia satoja tuhansia mesenkymaalisia soluja, mutta rasvakudoksesta huikeat 7-10 miljoonaa. Jotkut lääkärit ovat eristäneet jopa 60 miljoonaa solua rasvakudoksesta. Eristämisen ja käsittelyn jälkeen lääkäri ottaa rasvakudoskantasolut ja yhdistää ne runsaasti verihiutaleita sisältävään plasmaan ruiskutettavaksi takaisin kehoon. FDA on nimennyt ainoastaan luuydinkantasoluhoidon ja rasvakudoskantasoluhoidon “kantasoluhoidoiksi”. Nämä on ainoat hoidot, joita Yhdysvalloissa voidaan laillisesti kutsua kantasoluhoidoiksi.

Kantasoluhoito verihiutaleilla

Runsaasti verihiutaleita sisältävä plasma (PRP - platelet rich plasma) on uudistava hoito. PRP sisältää runsaasti sytokiinejä (Sytokiini on proteiinirakenteinen solujen välisen viestinnän välittäjäaine) ja kasvutekijöitä. Runsaasti verihiutaleita sisältävää plasmaa käytetään yleisesti edellä kuvattujen kantasoluhoitojen kanssa.

Verihiutaleet muodostavat prosentin veren kokonaismäärästä. Saatuasi haavan nämä hiutaleet kiiruhtavat paikalle, sulkevat sen ruvella ja ryhtyvät luomaan uutta kudosta.

Runsaasti verihiutaleita sisältävässä plasmassa on myös paljon kasvutekijöitä ja sytokiineja, jotka edistävät parantumista ja tukevat immuunitoimintoja. PRP:ssä ei ole kantasoluja, joten se voi kasvattaa uudelleen mitä tahansa nivelrustoa tai jänteitä. PRP edistää parantumista ja on myös hyvä repeämiin ja tulehduksiin. Plasmalla on onnistuneesti hoidettu nivelkierukan repeämiä ja kiertäjälihasrepeämiä. PRP-hoito voidaan suorittaa noin 90-120 minuutissa. Lääkäri ottaa verta ja erottaa hiutaleet lingolla. Sitten plasma ruiskutetaan takaisin potilaaseen. Hinnaltaan tämä hienovarainen hoito on kaikista uudistavista hoidosta kohtuullisin - 700-1200 dollaria - ja on erittäin tehokas. Runsaasti verihiutaleita sisältävässä plasmassa on myös suuri määrä kasvutekijöitä ja sytokiineja, jotka edistävät parantumista ja tukevat immuniteettia.

Hoito lapsivedestä eristetyillä soluilla
Solut lapsivesikantasoluhoitoon ovat peräisin lapsivedestä keisarinleikkauksen jälkeen. Noin 32 % synnytyksistä Yhdysvalloissa tapahtuu keisarinleikkauksella. Hoitoa varten kantasolut eristetään äidin lahjoittamasta kudoksesta FDA:n valvonnassa. Raskauden aikana äidin ja lapsen välillä on este. Äidin puoli on nimeltään korionkudos, joka sisältää vasta-aineita. Vasta-aineet voivat aiheuttaa immuunivasteen, jos korionkudosta joutuu soluhoitoon. Erittäin ammattitaitoisissa laboratorioissa varmistetaan, että korionikudosta ei ole mukana solujen talteen otossa ja että käytetään vain vasta-aineetonta lapsivesikudosta.

Lapsivesisolut huolehtivat lapsen kasvusta, joten niissä on runsaasti kasvutekijöitä. Lapsivesisoluhoito on kuin superladattu PRP-ruiske suuritehoisia sytokiineja. Lapsivesi ei sisällä kantasoluja. Kudoksen eristämisen jälkeen se prosessoidaan ja jäädytetään jakelua varten. Tieto, että lapsivedessä olisi kantasoluja, on väärä. Tämän prosessin jälkeen lapsivedessä ei ole lainkaan eläviä kantasoluja. Lapsivedessä on runsaasti kasvutekijöitä ja sytokiineja ja se on suhteellisen huokea uudistava hoito. Tämä hoito, jolla on suuri onnistumisaste, sopii täydellisesti vanhemmille potilaille, joilla on pienempi mahdollisuus ottaa talteen tehokas määrä kantasoluja omasta luuytimestä tai rasvakudoksesta.

Elävä napanuorakudos/veren kantasolut
Elävä napanuorakudos ja elävä napanuorakudosveri eristetään luovutetusta napanuorakudoksesta. Lapsiveden tapaan se on lahjoitus keisarinleikkauksella synnyttäneiltä äideiltä. Elävä napanuorakudos ja napanuoran veri sisältävät eläviä kantasoluja. Tämän menetelmän valinneet potilaat saavat sekä kantasolujen uudistavat ominaisuudet että kasvutekijät yhdellä toimenpiteellä. Laboratoriot, jotka käyttävät eläviä napanuorakudoksia ja napanuoraverta, noudattavat samoja tiukkoja ohjeita kuin lapsiveden talteenotossa, ennen kuin erä voidaan hyväksyä jakeluun. Huom! teknikot varmistavat äärimmäisen huolellisesti, että näytteet eivät sisällä vasta-aineita. Tällöin toisen henkilön kehosta peräisin olevien solujen käytössä ei ole riskiä. Koska vasta-aineita ei ole, myöskään infektion tai hyljeksinnän vaaraa ei ole. 


Perinteisissä nivelhoidoissa, kuten polven tekonivelleikkauksissa, kuolleisuusriski Yhdysvalloissa on 1:400 ja tulehduskipulääkkeet aiheuttavat 15-20 tuhatta kuolemantapausta. Lapsivesikantasolu- ja napanuorakantasoluhoito on potilaille paljon turvallisempi vaihtoehto. Laki vaatii kaikkia lapsivesi- tai napanuorahoitoja antavia ilmoittamaan kaikista haittavaikutuksista. Tähän päivään mennessä yhtään haittavaikutusta ei ole raportoitu hoitohistorian aikana.

Nämä viisi uudistavaa hoitomenetelmää ovat todella mullistavia hoitoja monille ihmisille, jotka epätoivoisesti etsivät vaihtoehtoja lääkeriippuvuudelle ja kirurgialle.

Onnistuneiden tulosten ansiosta nivelsairauksien, systeemisten (koko kehoa käsittävä) aineenvaihduntasairauksien, hengityselinvaivojen ja kokonaisterveyden hoidossa näiden hoitojen suosio kasvaa varmasti.


Lähde: The Consumer’s Guide to Stem Cell Research and Advanced Regenerative Therapies (Stem Cell Magazine)
 

torstai 4. huhtikuuta 2019

Mitä kantasolut ovat?

Kantasolut ovat eriytymättömiä soluja, joista tulee erikoistuneita soluja ja ne voivat lisääntyä nopeasti. Esimerkiksi kehoon ruiskutetusta kantasolusta voi tulla luuta, sidekudosta tai muuta kudosta.1

Kantasoluja on kaksi pääluokkaa, alkiokantasolut ja aikuisen kantasolut. Tässä keskitytään yksinomaan aikuisen kantasoluihin.

Aikuisen kantasoluja on kaikkialla kehossa. Niitä tavataan eri solutyypeissä. Esimerkiksi aikuisen kantasoluja on löydetty aivoista, luuytimestä, verestä, verisuonista, vartalolihaksista, ihosta ja maksasta.

Kantasolut näyttelevät erittäin suurta osaa kehon parantumisessa. Kantasoluhoidot, joissa uusia kantasoluja viedään tiettyyn paikkaan (esim. ruiskuttamalla potilaan omia kantasoluja edistämään uuden nivelruston kasvua), ovat osoittautuneet erittäin lupaaviksi.2

Kantasoluhoidolla on suuria mahdollisuuksia, koska potilaan kantasoluja voidaan ohjata tulemaan eriytyneiksi soluksi, joita voidaan käyttää uudistamaan ja korjaamaan sairastuneita tai vaurioituneita kudoksia kehossa.3

Kantasoluhoito voi hyödyttää selkäydinvaurioissa, ykköstyypin diabeteksessa, hermoston rappeutumissairauksissa, kuten Parkinsonin ja Alzheimerin taudissa, sydäntaudissa, aivohalvauksessa, palovammoissa, syövässä, nivelrikossa ja muissa vaivoissa.4

Aikuisen kantasolut voivat jakautua eli uudistua rajattomasti, mikä merkitsee, että on kantasoluhoidoissa on paljon tutkimusmahdollisuuksia.
Pieniä määriä aikuisen kantasoluja on useimmissa kudoksissa, kuten luuytimessä tai rasvakudoksessa. Uusien tutkimusten mukaan aikuisen kantasolut saattavat pystyä tuottamaan erillisiä kantasolutyyppejä. Esimerkiksi luuydinkantasolut voiva tuottaa luuta, nivelrustoa, keuhko- tai sydänsoluja. Tiedemiehet tutkivat nykyään aikuisen kantasolujen käyttöä neurologisissa sairauksissa, sydäntaudissa ja muissa sairauksissa.5

1 https://www.medicalnewstoday.com/info/stem_cell
2 https://www.cryo-cell.com/cord-blood/about-stem-cells
3 https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bone-marrow-transplant/in-depth/stem-cells/art-20048117
4 https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bone-marrow-transplant/in-depth/stem-cells/art-20048117
5 https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bone-marrow-transplant/in-depth/stem-cells/art-20048117

Aikuisen kantasolutyypit
Kantasoluja on aikuisen luuytimessä ja rasvakudoksessa sekä muissa kudoksissa ja elimissä, muun muassa napanuorassa. Näillä soluilla on luonnollinen kyky korjata vaurioitunutta kudosta, mutta rappeutumissairauksista kärsivillä ihmisillä kantasoluja ei synny riittävän nopeasti, jotta vaurioitunut kudos ehtisi uudistua. 

Aikuisen kantasoluja voidaan ottaa useimmista kehon kudoksista, muun muassa luuytimestä, rasvakudoksesta ja ääreisverestä. Niitä voi eristää myös ihmisen napanuorasta ja istukan kudoksesta. Kun solut on otettu talteen, ne lähetetään laboratorioon, missä ne puhdistetaan ja niiden laatu tarkistetaan, ennen kuin ne palautetaan takaisin potilaaseen. Mesenkymaaliset ja hematopoeettiset (vereen liittyvä) kantasolut ovat yleisiä kantasoluja.

Ihmisen napanuorakudoksen mesenkymaaliset kantasolut
Napanuoran mesenkymaaliset kantasolut sijaitsevat vastasyntyneiden lasten napanuorassa. Ihmisen napanuoran mesenkymaaliset kantasolut, kuten kaikki syntymän jälkeiset solut, ovat “aikuisen” kantasoluja.

The Stem Cell Institute käyttää kantasoluja, jotka on eristetty napanuoran kudoksesta.  Tiettyjä tarkoituksia varten niiden määrää laajennetaan Medistem laboratoriossa Panamassa hyvin tiukkojen määräysten alaisena.

Monien muiden tekijöiden lisäksi napanuorakudoksen tiedetään vaikuttavan tulehduksia alentavasti, vahvistavan immuniteettijärjestelmää ja erittävän tekijöitä, jotka saattavat auttaa kudoksia uusiutumaan koko elimistössä.

Kehon immuniteettijärjestelmä ei pysty tunnistamaan napanuoran mesenkymalisia kantasoluja, joten hyljeksimistä ei tapahdu. Olemme hoitaneet satoja potilaita napanuoran kantasoluilla eikä yhtään hyljeksimistapausta ei ole esiintynyt. Ihmisen napanuoran mesenkymaaliset kantasolut lisääntyvät/eriytyvät myös tehokkaammin kuin “vanhemmat” solut, kuten luuytimessä olevat ja siksi niitä pidetään “vahvempina”.

Dr. Riordan: napanuoran valintaprosessista Stem Cell Institutessa
“Analysoimalla tapauksiamme taannehtivasti olemme tunnistaneet proteiineja ja geenejä, joiden perusteella kykenemme seulomaan useita satoja napanuoraluovutuksia ja löytämään sellaiset, joiden tiedämme olevan tehokkaimpia. Käytämme vain näitä soluja ja nimitämme niitä ‘golden cells’.

Käytämme hyvin perusteellista seulontaa löytääksemme solut, joiden tiedämme vahvistavan immuniteettia ja stimuloivan uudistumista tehokkaimmin.”

Kantasolumme ja Yhdysvaltain FDA
Panaman laboratoriossa Ihmisen napanuorakudoksesta eristetyt ja kasvatetut mesenkymaaliset kantasolut (MSC) muodostavat mastersolupankkeja. Näitä kantasoluja käytetään nykyään Yhdysvalloissa.

Nämä solut toimivat alkumateriaalina solutuotteille, joita käytetään MSC:n kliinisissä kokeissa lihasrappeumapotilailla FDA:n alaisessa uudessa yksittäisen potilaan myötätuntokäytössä (compassionate use - kokeellinen hoito ennen FDA:n hyväksymistä)

Luuydinkantasolut
Luuydinkantasolu on eniten tutkittu kantasolu sen 1960-luvulla tapahtuneen löytymisen jälkeen. Alun perin sitä käytettiin luuydinsiirrossa leukemiassa ja veritaudeissa. Lukuisat tutkimukset ovat nyt laajentaneet näiden solujen kokeellista käyttöä esimerkiksi ääreisverisuonitaudissa, diabeteksessa, sydäntaudissa ja muissa rappeutumissairauksissa.

Stem Cell Institutessa käytetään puhdistettuja autologisia (potilaan omia) mesenkymaalisia luuydinkantasoluja selkäydinvaurio-ohjelmassamme napanuorakudoksen kanssa.

Rasvakudoksesta peräisin olevia kantasoluja on kymmenen viime vuoden aikana käytetty onnistuneesti myös lemmikeillä ja hevosilla, joilla on luu- ja nivelvaurioita.

Kokeiluluonteisten tutkimusten mukaan rasvakudoskantasolut eivät vain kehity uusiksi kudoksiksi vaan ehkäisevät myös patologisia immuunivasteita, joita esiintyy autoimmuunisairauksissa. Ortopedisten sairauksien lisäksi Stem Cell Institute on tehnyt pioneerityötä hoitamalla nivelrikkoa, nivelreumaa, MS-tautia ja muita autoimmuunisairauksia käyttämällä rasvakudoksen kantasoluja. Emme kuitenkaan enää käytä potilaan omia kantasoluja, koska olemme todenneet, että napanuorakudoksen mesenkymaaliset kantasolut ovat ylivertaisia.

Dr. Riordan julkaisi ensimmäisen tieteellisen artikkelin ihmisten hoitamisesta (3 MS-potilasta) rasvakudosperäisillä kantasoluilla. Me olemme hoitaneet monia potilaita rasvakudosperäisillä kantasoluilla Panamassa, mutta emme enää käytä potilaan oman rasvakudoksen kantasoluja, koska olemme todenneet, että napanuoran mesenkymaaliset solut korjaavat paremmin immuniteettijärjestelmää ja hallitsevat tulehdusta. Ihmisen napanuoran mesenkymaaliset kantasolut lisääntyvät myös paljon tehokkaammin.

Mesenkymaaliset kantasolut (MSC) ovat monivaikutteisia (multipotent) soluja, jotka voivat eriytyä useiksi solutyypeiksi, kuten luu- nivelrusto-, lihas- ja rasvasoluiksi.

Lähde The Stem Cell Institute


Potilaskertomus

Herra Gray kertoo: Sain diagnoosin 20 vuotta sitten. Sydänverisuonet olivat tukkeutuneet. Minulla on 11 pallolaajennusta. Kun minulle laitettiin stentit numero yhdeksän, kymmenen ja yksitoista, ne tukkivat valtimon ja aiheuttivat sydänkohtauksen. Sitten, 4 vuotta myöhemmin, menin lääkäriin ja hän otti EKG:n ja sanoi, että tarvitsen kuvauksen radiaktiivisella aineella (nuclear scan). Heinäkuussa 2011 hän teetti kuvauksen radioaktiivisella aineella. Hän soitti ja sanoi, ettei mitään muuta ollut tehtävissä.

Eräs ystäväni kertoi minulle kantasoluista Panamassa. Ilmoittauduin sinne ja minut hoidettiin lokakuussa.

Sain useita annoksia ihmisen napanuorasta peräisin olevia mesenkymaalisia kantasoluja usean päivän aikana.

30 päivään en tuntenut mitään. Sitten aloin voida paremmin ja olo tuntui hyvältä. Menin lääkäriin tammikuussa 2012. Lääkäri otti EKG:n, käveli sisään ja sanoi, “Mitä olet tehnyt?” Kysyin, “Mitä tarkoitat?” Hän sanoi EKG:n olevan normaali. “Sinulla ei ole ollut tällaista ennen.”

Sitten kysyin vaimoltani, “Pitäisikö minun kertoa lääkärille?” Tämä tapahtui St. Dominic’sin sairaalassa Jacksonissa Mississipissä, paikassa, jossa olin saanut sydänkohtauksen. Sanoin vaimollenini, “Minun pitäisi kai kertoa lääkärille, että olen saanut kantasoluja.” Vaimoni vastasi myöntävästi, joten kerroin lääkärille. Hän oli sen näköinen kuin olisin katkaissut häneltä kurkun. Hän oli kalman kalpea ja halusi tietää, kuinka se tehtiin, ja minä kerroin hänelle.

Sen jälkeen EKG:ni on ollut normaali kolmessa eri kuvauksessa. Viimeisin oli noin 2 kuukautta sitten.

Sain toisen hoidon noin 11 kuukautta sitten ja se korjasi munuaiseni. Ensimmäinen hoito korjasi sydämeni, mutta toinen hoito korjasi sitten munuaiset. Ne oli leikattu ollessani 35 vuotias ja nyt olen 69. Munuaiseni olivat kasvaneet yhteen. Ne ovat olleet huonot koko ikäni, mutta nyt nekin ovat kunnossa.

 
Lähde The Stem Cell Institute

 
Bill ja Helen (March 2018), potilaskertomus
Kun aviomieheni Bill meni sairaalaan kardiologinsa vastaanotolle, ei ollut mitään muuta odotettavissa kuin huonoja uutisia. Lääkäri kertoi meille, että Billin pitäisi järjestää asiansa kuntoon ja olonsa mahdollisimman mukavaksi jäljellä oleviksi viikoiksi. Billin sydän toimi alle 10 %:n teholla. Hänen säärensä ja nilkkansa olivat turvonneet ja hän nukkui kaiken aikaa. Mutta minä en ollut valmis luovuttamaan. Ryhdyin tutkimaan internetiä löytääkseni lääkärin, joka ei olisi niin pessimistinen ja voisi tarjota realistisia mahdollisuuksia tai vaihtoehtoja.

Tunsin Life Extensionin ravintolisät ja niiden todennetun laadun, joten luin
heidän sivuiltaan kaiken tiedon sydäntaudista ja sydämen vajaatoiminnasta. Luin myös heidän asiakkaittensa lähettämät kommentit sydänsairaudesta ja monien, monien tuntien jälkeen löysin postauksen vuodelta 2012. Siinä potilas kertoi tarinansa sydäntaudin kantasoluhoidosta. Onnistuin samaan yhteyden tähän mieheen, joka ei ollut ainoastaan hengissä mitä suurimmassa määrin vaan voi erinomaisesti. Olin riemuissani mahdollisuuksista, mutta myös luonnollisesti epäuskoinen.

Keskusteluni Repair Stem Cells Instituutin Don Margolisin kanssa poisti skeptisyyteni. Don oli erittäin myönteinen ja rauhoittava, mutta myös sangen maanläheinen. Ei ihmelupauksia ainoastaan toivoa. Koska Bill enkä minä tienneet enempää kantasoluhoidoista kuin mitä olimme lukeneet netistä Billin hoitoon hyväksymisen jälkeen, olimme edelleen epäuskoisia. Entä jos tämä on huiputusta ja menetämme kaiken? Ja vaikka olimme lukeneet kaikki erinomaiset raportit Dr. Vinasta ja hänen uskomattomasta onnistumisestaan klinikallaan Argentiinassa, olimme edelleen huolestuneita. Don ja hänen klinikkansa esimies tekivät kaikkensa rauhoittaakseen meitä, mutta kumpikaan meistä ei ollut täysin vakuuttunut, että teimme oikein istuessamme koneessa pitkällä matkalla Argentiinaan. Mutta päästyämme perille, kaikki pelkomme häipyivät. Donin ryhmä oli meitä vastassa ja otti huolen kaikesta. Mikä parasta, toimenpide oli nopea ja kivuton aivan kuten Don oli meille luvannut.

Billin paraneminen muutamassa päivässä oli niin uskomaton, että kysyin hänen vointiaan kymmenen kertaa päivässä. Nyt tiedän, että Donille ja Dr. Vinalle tämä kaikki on hyvin normaalia ja odotettua, mutta Billille ja minulle se oli ihme.

Palattuamme Yhdysvaltoihin Billin paraneminen jatkui ja sitä edisti vielä jatkohoito ravintolisillä. Bill ja minä olemme kristittyjä ja tiedämme, että Jumala vastaa rukouksiin monin eri tavoin ja olemme kiitollisia Donille ja Repair Stem Cell Institutelle, että meidät nyhjäistiin heidän suuntaansa. Kiitos Don. Ryhmäsi on siunaus niin monin eri tavoin.


Lähde Repair Stem Cell Insitute

  

keskiviikko 13. helmikuuta 2019

Kurkumiini nälkiinnyttää syöpäsolut kuoliaiksi

Kirjoittaja Kirk Stokel

Yli 4500 julkaistussa tutkimuksessa esitetään kurkumiinin syövän vastaisia vaikutuksia.
Tukijoita kiinnostaa se lupaava löytö, että kurkumiini selektiivisesti nälkiinnyttää kasvainsolut kuoliaiksi.1

Kurkumiini tekee tämän riistämällä syöpäsoluilta kyvyn tuottaa ja käyttää syöpäsoluissa olevaa energiaa ATP:tä.

Koska useimmat syöpäsolut tuottavat ATP:tä eri tavalla kuin terveet solut, kurkumiini tappaa kasvainsoluja terveitä kudoksia vahingoittamatta.

Nämä kurkumiinin äskettäin paljastuneet energiaa tuhoavat ominaisuudet tukevat tämän kasviyhdisteen mahdollisuuksia ennaltaehkäisyssä.

Syövän energiansaannin katkaiseminen
Syöpäsolut tarvitsevat suunnattomasti energiaa nopeaan hallitsemattomaan kasvuunsa, ja ne ovat kehittäneet lukuisia menetelmiä tukemaan tätä energiantarvetta.

Erityisesti syöpäsoluilla on epätavallinen, hapeton mekanismi, jolla ne ottavat energiaa glukoosista tuottamaan ATP:tä (adenosiinitrifosfaatti). Tämä prosessi auttaa useimpia syöpäsoluja selviytymään, kun ne kasvavat nopeasti2 vähähappisissa ympäristöissä.
Tutkijat selvittivät, voidaanko tämä prosessi estää syöpäsoluissa.

Koska monilla eri syöpätyypeillä on  sama menetelmä tuottaa energiaa, tiedemiehet tutkivat kurkumiini vaikutusta eri kasvainlajeihin muun muassa leukemiassa, rinta- ja paksusuolensyövässä.2

Tästä tutkimuksesta saatiin lisävalaistusta kurkumiinin kyvystä nälkiinnyttää syöpä vaikuttamalla kasvaimen tapaan käyttää energiaa.
Tarkastellaanpa tuloksia yksitellen.

Kurkumiini estää ATP:n tuotannon
Ensiksi, tutkijat totesivat, että kurkumiini voi merkittävästi vähentää syöpäsolujen energiansaantia.2

Tämän tutkimuksen mukaan kurkumiini kykeni

 • vähentämään ATP:n muodostumista viljelmän kaikissa kasvainsoluissa
 • vähentämään ATP:n määrää kolmessa solulajissa neljästä ja
 • alentamaan korkeaenergistä ATP:tä matalaenergisemmäksi AMP:ksi kaikissa neljässä solulajissa.
Kurkumiini hidastaa kasvaimen kasvua
Seuraavaksi tutkijat istuttivat aggressiivisia ihosyöpäsoluja (melanooma) eläviin hiiriin. Puolet hiiristä sai kurkumiinia ja toinen puoli toimi verrokkiryhmänä.2

Kurkumiinilla hoidettujen hiirien kasvainten kasvu hidastui vain kolmen päivän hoidolla. Kasvaimen kasvu pysyi merkittävästi hitaampana koko tutkimuksen ajan.

Odotetusti ATP-synteesi, ATP-taso ja ATP/AMP-suhde laskivat merkittävästi kurkumiiniryhmässä. Nämä tulokset osoittavat, että energian vähentäminen oli vaikuttava tekijä, jolla kurkumiini hidasti kasvaimen kasvua.

Kurkumiini estää uusien verisuonien kasvua
Syöpien on laukaistava uusien verisuonien kehittyminen (angiogeneesi) tukemaan niiden ravinnontarvetta nopeassa kasvussa. Tämän tapahtuman estäminen on tärkeä tapa rajoittaa kasvaimen kasvua ja leviämistä.

Poistettuaan kasvaimet tässä tutkimuksessa käytetyistä hiiristä tutkijat totesivat, että kurkumiinia saaneiden eläinten kasvaimissa oli vähemmän uusia verisuonia kuin vertaisryhmän hiirien kasvaimissa.

Tämä osoittaa, että kurkumiini vähensi kasvainten ravinnonsaantia rajoittamalla veren virtausta.2

Kurkumiinin tunnetut kasvaimia estävät ominaisuudet
Tämä uusin tutkimus osaltaan lisää runsasta todistusaineistoa kurkumiinin vahvasta vaikutuksesta syöpää vastaan. Se on osoitus kurkumiinin ainutlaatuisesta kyvystä monia eri syöpiä vastaan estämällä niiden energiansaannin.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet kurkumiinin kasvaimia ehkäisevät ominaisuudet monissa syöpälajeissa. Tässä on joitakin tärkeimpiä kohtia uusimmasta kirjallisuudesta.

Paksusuolensyöpä
Paksusuolen- ja peräsuolensyövät ovat yleisimpiä pahanlaatuisia kasvaimia miehillä ja naisilla. Kurkumiinilla on pitkä ansioluettelo kolorektaalisten syöpien ehkäisyssä.

II a -vaiheen kliininen tutkimus on osoittanut, että 4 grammaa päivässä kurkumiinia vähentää merkittävästi tähystyksessä löydettyjä epänormaaleja pesäkkeitä. Tämä on ratkaiseva löytö, koska jos epänormaalit pesäkkeet jätetään hoitamatta, ne voivat tuottaa pahanlaatuisia kasvaimia.3

Painon aleneminen on yleistä syöpäpotilailla. Ihmisillä tehdyn tutkimuksen mukaan kurkumiinia saavien potilaiden paino nousi, heillä oli vähemmän tulehduksia ja enemmän apoptoosin kautta kuolleita syöpäsoluja.4 Tämän vaikutuksen on selvitetty johtuvan kurkumiinin kyvystä aktivoida ohjelmoitu solukuolemageeni syöpäsoluissa.

Lopuksi, kurkumiinin on osoitettu selektiivisesti vähentävän syövän kantasolujen hengissä säilymistä.5 Nämä solut selittävät paljolti aggressiivisten syöpien leviämisen ja uusiutumisen. Niiden määrän vähentäminen on kiintoisa lähestymistapa estää kasvainten leviäminen.

Vaikka tutkimuksessa käytettiin suurta annosta (4000 mg) kurkumiinia, paremmin imeytyvillä kurkumiinilajeilla voidaan saada vastaava vaikutus kahdella kapselilla päivässä.


Kurkumiini nälkiinnyttää syöpäsolut kuoliaiksi
Kurkumiini on vahva, monivaikutteinen polyfenoli, joka saa yhä enemmän huomiota sen kemoehkäisevien ominaisuuksien ansiosta.

Uuden tutkimuksen mukaan kurkumiini rajoittaa ratkaisevasti syöpäsolujen kykyä ottaa energiaa veren glukoosista. Tämä vaikutus on erityisen kiinnostava syövän ehkäisyssä, koska se kohdistuu useimpiin syöpiin.

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat myös, että kurkumiini voi vähentää tulehdusta, estää kemiallista stressiä, sulkea syöpää edistäviä väyliä ja ehkäistä pahanlaatuisten solujen kasvua ja kehittymistä.

Näiden monien toimintamekanismien perusteella kurkumiinilla tulisi olla keskeinen asema missä tahansa kattavassa ennaltaehkäisyohjelmassa.

Rintasyöpä
Rintasyöpä on yleisin syöpä naisilla, ja se on toisella sijalla naisten syöpäkuolemissa maailmassa.6,7

Kurkumiini on osoittautunut lupaavaksi taistelussa rintasyöpää vastaan. Tämä pitää erityisesti paikkansa negatiivisten estrogeenireseptorikasvaimien kohdalla, jotka vastaavat heikosti kemoterapiaan.6

Tutkimusten mukaan kurkumiini kutistaa kasvaimia eläimillä, joihin on istutettu ihmisen rintasyöpä. Se estää kasvainten verensaantia ja laukaisee solukuoleman apoptoosilla.6,8
Uudempi tutkimus paljasti, että kurkumiini voi ehkäistä myös rintasyöpää estämällä liiallista metylatiota tietyissä geeneissä, jotka liittyvät syövän etenemiseen.9

Eturauhassyöpä
Eturauhassyöpä iskee joka yhdeksänteen amerikkalaiseen mieheen, silti se kuuluu helpoimmin ehkäistäviin syöpiin sen hitaan kasvun ansiosta.10

Kurkumiini vaikuttaa monilla tavoilla eturauhassyöpiin. Se suojaa eturauhassoluja viallisilta proteiineilta, joita syntyy syövän edetessä. Se hidastaa myös syövän tunkeutumista viereisiin terveisiin soluihin, mikä auttaa pitämään kasvaimen alemmassa luokassa (tarkoittaa, että se kasvaa hitaammin ja sillä on parempi odotusarvo).11-13

Kun eräässä tutkimuksessa ihmisen eturauhassoluja istutettiin hiiriin, solut kasvoivat suuriksi kasvaimiksi. Mutta kun näille eläimille annettiin kurkumiinia, kasvaimet kasvoivat 27 prosenttia hitaammin. Lisäksi aika, joka tarvittiin PSA-arvon kaksinkertaistumiseen piteni noin kaksinkertaiseksi.14 (Kahdentumisaika osoittaa syövän aggressiivisuustason.)

Kurkumiini voi myös vähentää kasvainperäistä testosteronituotantoa eturauhassyöpäsoluissa.15. Tämä on kätketty lähde mieshormoneja, jotka usein osaltaan edistävät hoidolle resistenttiä sairautta.16 Tämä kehitys tarjoaa uuden tervetulleen tavan hoitaa haasteellisia kasvaimia.

Maksasyöpä
Maksasyöpä lisääntyy maailmassa johtuen hepatiitti C-virusepidemiasta  ja rasvamaksasairaudesta.17

Laboratoriotutkimuksissa kurkumiinin osoitettiin estävän maksasyöpää vähentämällä tulehdusta, ehkäisemällä solukasvua ja aktivoimalla solukuolemaa apoptoosilla.18-20 Sen on myös osoitettu vähentävän maksasuolisyövän kantasolupopulaatioita.19,21

Eräässä tutkimuksessa kurkumiini ehkäisi maksasyöpäsolujen kasvua, kun se samalla edisti niiden kuolemaa apoptoosilla. Maksasyövän hiirimallissa kurkumiinihoito sai kasvaimet kasvamaan paljon hitaammin.22

Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin, että kun kurkumiini ja AMPK-aktivoijalääke metformiini yhdistetään, yhdistelmä ehkäisi kasvua, leviämistä ja uusien verisuonien muodostumista maksasolukarsinoomassa paremmin kuin joko metformiini tai kurkumiini erikseen. Maksasolukarsinooma on yleisin ja tappavin maksasyöpälaji.23

Keuhkosyöpä
Uusi tutkimus osoittaa, että kurkumiini jyrkästi rajoittaa solujen kykyä ottaa energiaa veren glukoosista.

Keuhkosyöpä on edelleen suurin syy syövästä johtuviin kuolemiin, mikä asettaa sen ehkäisyn ehdottomalle ensisijalle.24,25

Lukuisat eläinkokeet ja perustutkimukset laboratoriossa osoittavat kurkumiinin tehon keuhkosyöpää vastaan.

Kurkumiini on esimerkiksi osoittautunut vähentävän hiiriin istutettujen ihmisten keuhkosyöpien kasvua.26 Keuhkosyövästä tehdyt laboratoriotutkimukset osoittavat, että kurkumiini muuttaa syövän leviämiseen tarvittavia proteiineja tehostamalla immuunisoluja, joiden toiminnan syövät ovat pysäyttäneet ja estämällä verisuonien kasvua.24,26,27

Kurkumiinilla on erikoinen tapa ehkäistä keuhkosyöpää muuttamalla syöpäsolujen sisäistä mikroRNA:ta.28-30 Tämä geneettinen materiaali säätelee tapaa, jolla kasvainten päägeenit muuttuvat toimintakelpoisiksi proteiineiksi.

Tutkimuksista käy ilmi, että kurkumiini ehkäisee keuhkosyövän kasvua alasajamalla kasvaimen muodostumista edistävän geenin samalla kun se ylösajaa muutosta tukahduttavat geenit.28

Yhteenveto
Kurkumiini on polyfenoli, joka antaa keltaisen värin kurkumamausteelle. Se on vuosia ollut keskeinen tiedelehdistössä - enimmäkseen sen tulehdusta sammuttavan vaikutuksen ansiosta.2,31,32

Kurkumiinin on myös osoitettu estävän syövän edistymistä usean eri mekanismin kautta. Uusimmassa tutkimuksessa todettiin, että kurkumiini vie syöpäsoluilta välttämättömän energian.

Tämä ominaisuus on erityisen merkittävä syövän ehkäisyssä, koska se kohdistuu valtaosaan syövistä.

Tämä vahvistaa aikaisemmat tutkimukset, joiden mukaan kurkumiini vaikuttaa erityisesti paksusuolen-, rinta-, eturauhas-, keuhko- ja maksasyöpään.

Pahanlaatuisten kasvaimien nälkiinnyttäminen on ihanteellinen tapa parantaa kehon luonnollista vastustuskykyä auttamalla sitä syövän tukahduttamisessa, ennen kuin kasvain on havaittavissa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän artikkelin tieteellisestä sisällöstä, soita Life Extension® Wellness Specialist at 1-866-864-3027.
Suomennos Jussi Yli-Panula

Julkaistaan Life Extensionin luvalla:
Melanie D. Kamburian
Paralegal
Life Extension Foundation Buyers Club, Inc.
3600 W. Commercial Blvd.
Fort Lauderdale, FL 33309
Direct:  954.202.7729 / Fax:  954.202.7746
Email:  mkamburian@lifeextension.com
www.LifeExtension.com

References
1. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=curcumin+and+cancer. Accessed September 21, 2018.
2. Bianchi G, Ravera S, Traverso C, et al. Curcumin induces a fatal energetic impairment in tumor cells in vitro and in vivo by inhibiting ATP-synthase activity. Carcinogenesis. 2018 Sep 21;39(9):1141-50.
3. Carroll RE, Benya RV, Turgeon DK, et al. Phase IIa clinical trial of curcumin for the prevention of colorectal neoplasia. Cancer Prev Res (Phila). 2011 Mar;4(3):354-64.
4. He ZY, Shi CB, Wen H, et al. Upregulation of p53 expression in patients with colorectal cancer by administration of curcumin. Cancer Invest. 2011 Mar;29(3):208-13.
5. James MI, Iwuji C, Irving G, et al. Curcumin inhibits cancer stem cell phenotypes in ex vivo models of colorectal liver metastases, and is clinically safe and tolerable in combination with FOLFOX chemotherapy. Cancer Lett. 2015 Aug 10;364(2):135-41.
6. Bimonte S, Barbieri A, Palma G, et al. Dissecting the role of curcumin in tumour growth and angiogenesis in mouse model of human breast cancer. Biomed Res Int. 2015;2015:878134.
7. Wang Y, Yu J, Cui R, et al. Curcumin in Treating Breast Cancer: A Review. J Lab Autom. 2016 Dec;21(6):723-31.
8. Ferreira LC, Arbab AS, Jardim-Perassi BV, et al. Effect of Curcumin on Pro-angiogenic Factors in the Xenograft Model of Breast Cancer. Anticancer Agents Med Chem. 2015;15(10):1285-96.
9. Kumar U, Sharma U, Rathi G. Reversal of hypermethylation and reactivation of glutathione S-transferase pi 1 gene by curcumin in breast cancer cell line. Tumour Biol. 2017 Feb;39(2):1010428317692258.
10. Available at: https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/about/key-statistics.html. Accessed September 24, 2018.
11. Sundram V, Chauhan SC, Ebeling M, et al. Curcumin attenuates beta-catenin signaling in prostate cancer cells through activation of protein kinase D1. PLoS One. 2012;7(4):e35368.
12. Liu T, Chi H, Chen J, et al. Curcumin suppresses proliferation and in vitro invasion of human prostate cancer stem cells by ceRNA effect of miR-145 and lncRNA-ROR. Gene. 2017 Oct 5;631:29-38.
13. Yang J, Wang C, Zhang Z, et al. Curcumin inhibits the survival and metastasis of prostate cancer cells via the Notch-1 signaling pathway. APMIS. 2017 Feb;125(2):134-40.
14. Hong JH, Lee G, Choi HY. Effect of curcumin on the interaction between androgen receptor and Wnt/beta-catenin in LNCaP xenografts. Korean J Urol. 2015 Sep;56(9):656-65.
15. Ide H, Lu Y, Noguchi T, et al. Modulation of AKR1C2 by curcumin decreases testosterone production in prostate cancer. Cancer Sci. 2018 Apr;109(4):1230-8.
16. Armandari I, Hamid AR, Verhaegh G, et al. Intratumoral steroidogenesis in castration-resistant prostate cancer: a target for therapy. Prostate Int. 2014 Sep;2(3):105-13.
17. Global Burden of Disease Liver Cancer C, Akinyemiju T, Abera S, et al. The Burden of Primary Liver Cancer and Underlying Etiologies From 1990 to 2015 at the Global, Regional, and National Level: Results From the Global Burden of Disease Study 2015. JAMA Oncol. 2017 Dec 1;3(12):1683-91.
18. Dai XZ, Yin HT, Sun LF, et al. Potential therapeutic efficacy of curcumin in liver cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(6):3855-9.
19. Marquardt JU, Gomez-Quiroz L, Arreguin Camacho LO, et al. Curcumin effectively inhibits oncogenic NF-kappaB signaling and restrains stemness features in liver cancer. J Hepatol. 2015 Sep;63(3):661-9.
20. Elmansi AM, El-Karef AA, Shishtawy M, et al. Hepatoprotective Effect of Curcumin on Hepatocellular Carcinoma Through Autophagic and Apoptic Pathways. Ann Hepatol. 2017 Jul-Aug;16(4):607-18.
21. Tsai CF, Hsieh TH, Lee JN, et al. Curcumin Suppresses Phthalate-Induced Metastasis and the Proportion of Cancer Stem Cell (CSC)-like Cells via the Inhibition of AhR/ERK/SK1 Signaling in Hepatocellular Carcinoma. J Agric Food Chem. 2015 Dec 9;63(48):10388-98.
22. Pan Z, Zhuang J, Ji C, et al. Curcumin inhibits hepatocellular carcinoma growth by targeting VEGF expression. Oncol Lett. 2018 Apr;15(4):4821-6.
23. Zhang HH, Zhang Y, Cheng YN, et al. Metformin incombination with curcumin inhibits the growth, metastasis, and angiogenesis of hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo. Mol Carcinog. 2018 Jan;57(1):44-56.
24. Liu D, You M, Xu Y, et al. Inhibition of curcumin on myeloid-derived suppressor cells is requisite for controlling lung cancer. Int Immunopharmacol. 2016 Oct;39:265-72.
25. Available at: https://www.cancer.org/latest-news/facts-and-figures-2018-rate-of-deaths-from-cancer-continues-decline.html. Accessed September 24, 2018.
26. Chen QY, Jiao DM, Yao QH, et al. Expression analysis of Cdc42 in lung cancer and modulation of its expression by curcumin in lung cancer cell lines. Int J Oncol. 2012 May;40(5):1561-8.
27. Xu X, Zhu Y. Curcumin inhibits human non-small cell lung cancer xenografts by targeting STAT3 pathway. Am J Transl Res. 2017;9(8):3633-41.
28. Lelli D, Pedone C, Majeed M, et al. Curcumin and Lung Cancer: the Role of microRNAs. Curr Pharm Des. 2017;23(23):3440-4.
29. Liu WL, Chang JM, Chong IW, et al. Curcumin Inhibits LIN-28A through the Activation of miRNA-98 in the Lung Cancer Cell Line A549. Molecules. 2017 Jun 3;22(6).
30. Zhan JW, Jiao DM, Wang Y, et al. Integrated microRNA and gene expression profiling reveals the crucial miRNAs in curcumin anti-lung cancer cell invasion. Thorac Cancer. 2017 Sep;8(5):461-70.
31. Chadalapaka G, Jutooru I, Chintharlapalli S, et al. Curcumin decreases specificity protein expression in bladder cancer cells. Cancer Res. 2008 Jul 1;68(13):5345-54.
32. Kelany ME, Hakami TM, Omar AH. Curcumin improves the metabolic syndrome in high-fructose-diet-fed rats: role of TNF-alpha, NF-kappaB, and oxidative stress. Can J Physiol Pharmacol. 2017 Feb;95(2):140-50  

maanantai 28. tammikuuta 2019

Kuinka optimoida mitokondrioiden terveys

Kirjoittaja Dr. Joseph Mercola

Artikkeli lyhyesti
Syöpä on aineenvaihduntasairaus (metabolic disease), ei geneettinen sairaus. Geneettiset mutaatiot, jotka joissakin syövissä havaitaan, ovat suora vaikutus väärästä energia-aineenvaihdunnasta mitokondrioissa (solujen energiantuottajissa). Niin kauan kuin mitokondriot säilyvät terveinä ja toimintakykyisinä, ihmisen mahdollisuus saada syöpä on vähäinen.
Ketogeeninen terapia edellyttää hiilihydraattien rajoittamista 50 grammaan päivässä ja proteiinien rajoittamista. Suosittelen proteiinien rajaamista 1 grammaan painokiloa kohden. Paastoglukoosin (fP-Gluk) tulee olla alle 3,88 mmol/l.

Jos haluat välttää joutumasta syöpätilastoon, on viisasta perehtyä syövän aineenvaihduntateoriaan.
- - - - - -
Elokuussa 2016 annoimme Mercola.com -palkinnon Thomas Seyfriedille, Ph.D. joka on Bostonin yliopiston biologian professori ja johtava asiantuntija ja tutkija syövän aineenvaihdunnan ja ravintoketoosin alalla.

Seuraavassa uusinta tästä suositusta ja tärkeästä artikkelista ja haastattelusta Seyfriedin kanssa. Siinä keskustelemme hänen kirjastaan Cancer as a Metabolic Disease

Kirja on tärkeä panos siihen, kuinka syöpä puhkeaa ja kuinka se voidaan hoitaa.

Joka päivä noin 1600 ihmistä kuolee syöpään yksistään Yhdysvalloissa. Maailmassa noin 21 000 ihmistä kuolee syöpään päivittäin. Monet näistä kuolemista ovat turhia. Ne ovat ehkäistävissä ja hoidettavissa.

Seyfried on yksi uranuurtajista ravintoketoosin soveltamisessa syöpähoidossa. Kyseessä on hoito, joka on lähtöisin tohtori Otto Warburgilta. Warburg epäilemättä kuului etevimpiin 20. vuosisadan biokemisteihin. Hän sai Nobel-palkinnon fysiologiassa eli lääketieteessä vuonna 1931 löydöstään, joka koski pahanlaatuisten solujen aineenvaihduntaa.

Warburg oli sekä lääketieteen että filosofian tohtori. Hän oli läheinen ystävä Albert Einsteinin ja monien muiden aikansa huomattavien tiedemiesten kanssa. Warburgin elämäntehtävänä oli löytää parannus syöpään ja hän tosiaan löysi sen. Valitettavasti harvat kykenivät arvostamaan hänen löytöjensä merkitystä.

Seyfried on seurannut Warburgin jalanjälkiä tieteessä ja suorittaa tärkeää tutkimusta edistääkseen tätä tiedettä. Itse asiassa hän on ylittänyt Warburgin alkuperäisen olettamuksen valaisemalla merkittävästi syövän aineenvaihduntaa.

Syöpä aineenvaihduntasairautena
Perinteinen käsitys tai dogmi syövästä on, että se on geneettinen sairaus, mutta Warburgin mukaan syöpä todellisuudessa johtuu solun energia-aineenvaihdunnan viasta mitokondrioiden toiminnassa. Mitokondriot ovat pieniä voimalaitoksia jokaisessa solussa.

Warburgin aikana mitokondrioita ei ymmärretty hyvin. Nykyään meillä on kuitenkin paljon parempi ymmärrys mitokondrioiden toiminnasta. Tämän tiedon perusteella syöpää ja kaikkia tunnettuja sairauksia voidaan hoitaa, koska keskeisenä kaikissa vakavissa sairauksissa on mitokondrioiden toimintahäiriö.

Seyfried totesi: “Dogmia pidetään kiistattomana totuutena ja että syöpä on geneettinen sairaus on kiistatta dogmi. Dogmin ongelmana on, että toisinaan se sitoo ihmiset näkökantoihin ja ideologioihin, joita on erittäin vaikea muuttaa.

Kaikissa tärkeissä oppikirjoissa puhutaan syövästä geneettisenä sairautena. The National Cancer Instituten (NCI) nettisivulla sanotan heti ensimmäiseksi, että syöpä on geneettinen sairaus, joka johtuu mutaatioista ja jos syöpä on geneettinen sairaus, kaikki, mitä seuraa lähtee tästä käsitteestä.

Käsitys syövästä geneettisenä sairautena läpäisee lääketeollisuuden, akateemisen ja oppikirjojen alueen - kaiken perustiedon. Geneettiselle kannalle esitetään hyvin vähän vaihtoehtoisia kantoja. Nykyajan perusteluna on, että syövässä esiintyy metabolisia (aineenvaihdunnallisia) ongelmia. Kukaan ei kiellä tätä. Kaikki ongelmat johtuvat kuitenkin geneettisistä mutaatioista. Siksi on pysyttävä vakiintuneella uralla, jonka mukaan kaikki nämä aineenvaihdunnalliset seikat voidaan ratkaista, jos vain ymmärrämme paremmin tämän sairauden geneettisen perustan.

Tämä olisi hyvin ja oikein, jos se olisi totta, mutta on yhä enemmän näyttöä siitä, että näkemämme mutaatiot johtuvat aineenvaihduntahäiriöistä, jotka Warburg alun perin määritteli 1920- ja 30-luvuilla.

Kuinka aineenvaihduntakäsitys muuttaa syöpähoitoa
Seyfriedin mukaan nykyajan ongelmana ei ole se, että tutkijat ja lääkärit eivät ymmärrä tiedettä, vaan he eivät voi hyväksyä sitä siksi, että silloin he joutuisivat muuttamaan lähestymistapansa hoitoon.

Jos vialliset mitokondriot ovat syynä syövän puhkeamiseen, viallinen energia-aineenvaihdunta on syynä useimpiin fenotyyppeihin eli sairauden havaittaviin luonteenpiirteisiin, kuinka tällöin sairautta hoidetaan?

Mielestäni Seyfriedin suurenmoisimpia panoksia tälle tieteelle oli hänen keräämänsä tutkimukset, joita riippumattomat ja arvostetut tiedemiehet eri aloilla ovat suorittaneet. He suorittivat arvokkaita kokeita, mutta heillä ei ollut käsitystä tulosten tulkintatavasta.

Seyfried kokosi kaikki heidän tutkimuksensa yhteen ja laati vahvan tieteellisen perustan syövän teorialle, jonka mukaan syöpä on todellakin aineenvaihduntasairaus ja että geneettiset mutaatiot johtuvat mitokondrioiden viallisesta energia-aineenvaihdunnasta.

“Nuo tuman siirtokokeilut olivat aina mukana kirjallisuudessa. Niitä pidettiin poikkeavuuksina. Ne eivät sopineet käsitykseen, että syöpä on tuman geneettinen sairaus (nuclear genetic disease...) Havaintoa ei kuitenkaan tulkittu siinä valossa, että kyseessä oli syövän alkusyy.

Niputin kaikki nuo havainnot yhteen uudessa valossa. Halusin tietää tukisivatko kokeilujen johtopäätökset tuman geeniperustaista teoriaa vaiko mitokondrioiden metabolista teoriaa...

Kyse oli vain kokeilusarjojen tulkinnasta sairauden alkuperän valossa ja sitten sen selvittämistä, kumpaa johtopäätöstä nämä kokeilut tukisivat. Tukisiko johtopäätös syövän tumageneettistä vai mitokondrioiden metabolista syöpäteoriaa?

Kaikissa tapauksissa tulokset tukivat vahvemmin metabolista teoriaa kuin geneettistä tumateoriaa,” sanoo Seyfried.

Mitä tumansiirtokokeilut osoittivat
Kokeiluissa syöpäkasvainsolun tuma siirretään normaalin terveen solun solulimaan, joka sisältää solun energiaa tuottavia organelleja, mitokondrioita. Hypoteesina on, että jos syöpä on tuma-geenivetoinen ja syövän fenotyyppi on häiriintynyt solun kasvu merkkinä siitä, että geneettiset mutaatiot ovat syypäitä sairauden havaittaviin piirteisiin, silloin noiden epänormaalien geenien tulisi ilmetä uudessa solulimassa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Yhä uudestaan havaittiin, että kun syöpäsolun tumat siirrettiin terveeseen solulimaan, uusi solulima ei muodostanut syöpää. Se pysyi terveenä ja normaalina.
“Mielenkiintoista oli se, että monissa näissä tumansiirtokokeiluissa organismit lakkasivat tietyssä kehitysvaiheissa. Tuo lakkaaminen (abortion - kuolema?) näyttää liittyvän siirrettyjen tumien mutaatioiden määrään,” Seyfried sanoo.

“Oli totta, että nämä syöpätumat sisälsivät mutaatioita, mutta nuo mutaatiot eivät aiheuttaneet sairaudelle tunnusomaista piirrettä eli jakautumista. Sen sijaan ne aiheuttivat kuoleman jossakin kehitysvaiheessa organismia, jolla noita tumia oli... Toisaalta, kun normaali tuma siirrettiin takaisin syövän solulimaan (jossa oli viallisia mitokondrioita), solu joko kuoli tai se muodosti kasvainsoluja.”

Baylor-yliopiston Benny Kaipparettu, Ph.D. ja kollegat ovat viime aikoina esittäneet lisätodisteita. Kun he siirsivät normaaleja mitokondrioita (joiden tumat olivat ehjiä) syöpäsolun solulimaan, syöpäsolujen epänormaali kasvu estyi. Se alasajoi (downregulated) onkogeenit, joiden väitettiin ylläpitävän kasvainta ja saavan solut kasvamaan jälleen normaalisti.

Toisaalta, kun he ottivat mitokondrion kasvainsolusta ja siirsivät sen hyvin hitaasti kasvavaan syöpäsolutyyppiin, syöpäsolut alkoivat kasvaa hyvin nopeasti. Seyfried totesi, “Kun nämä kokeilut niputetaan yhteen, päädytään johtopäätökseen, että tumamutaatiot eivät voi olla sairauden ylläpitäjiä/käynnistäjiä.”

Entä BRCA1 (Breast cancer type 1) ja muut perinnölliset syöpägeenit?
Yleinen geeniteorian perustelu on, että syöpä voi periytyä, siksi sillä on oltava geneettinen perusta. Li-Fraumenin syndrooma, joka kohottaa syöpäriskiä hyvin nuorella iällä ja BRCA1, joka lisää rintasyövän riskiä, ovat kaksi esimerkkiä.

“Vastaus on kyllä. Pintapuolisesti katsoen näin näyttäisi olevan,” Seyfried sanoo. “Mutta kuten Warburg sanoi, syövällä on monia toissijaisia syitä, mutta vain yksi ensisijainen syy ja se on vaurioitunut hengitys. Itulinjojen (germ lines) kautta syöpää aiheuttavat perityt mutaatiot, jotka saavat syövän haittaamaan mitokondrioita, joten mitokondriot ovat edelleen se, mistä syöpä lähtee.

Nyt on vain niin, että vika johtuu pikemminkin peritystä geenistä kuin kemiallisesta karsinogeenista, säteilystä, virusinfektiosta tai jostakin loistartunnasta, jotka kaikki vaurioittavat hengitystä ja kaikki voivat aiheuttaa syövän.

Syövän alkuperä on selvästi solun hengityskyvyn häiriö ja jos solu mielii säilyä hengissä, sen pitää herkistää fermentaatiolle välttämättömät geenit. Monet noista geeneistä ovat niin sanottuja onkogeenejä. Onkogeenit yksinkertaisesti vain toteuttavat tuon solun pelastustapahtuman toimimaan fermentaatioaineenvaihdunnassa happiaineenvaihdunnan sijasta. Voimme alasajaa onkogeenit käyttämällä vain uutta hengitystä.”
Seyfried sanoo, että kun solun hengitys on vaurioitunut, tuo vaurio johtaa sitten korvaavaan fermentaatioon, joka edellyttää syöpägeenien ylösajon (upregulation).

Vaurioitunut hengitys tuottaa myös suuria määriä reaktiivisia happiradikaaleja ja sekundäärisiä vapaita radikaaleja, jotka vaurioittavat DNA-proteiineja ja lipidejä (solukalvojen sisäisiä rasvoja). Happiradikaalit aiheuttavat myös mutaatioita tuman genomissa (perimä). Mutaatiot johtuvat siis viallisesta hengityksestä ja siitä johtuvasta happiradikaalien tuotannosta.

Miksi sotaa syöpää vastaan ei ole vielä voitettu
Nykyään syöpäteollisuus keskittyy ongelman seurausvaikutuksiin, mistä johtuen sota syöpää vastaan on niin surkeasti epäonnistunut.

Miksi tehokas rasvanpoltto on niin tärkeää
Happiradikaalit kohdistuvat varsinaisiin mitokondrioihin, missä hengitys tapahtuu. Tästä pääsemme tärkeään seikkaan. Happiradikaaleja syntyy enimmäkseen koentsyymi Q-parin avulla elektronikuljetusketjussa. Sekä glukoosi että rasvahapot tuottavat FADH2:ta, joka voi tuottaa happiradikaaleja.
Rasvasta peräisin olevat ketoaineet tuottavat puolestaan NADH:ta, joka vähentää happiradikaalien tuotantoa. Tästä syystä ketoaineita pidetään nykyään glukoosia ja rasvahappoja “puhtaampana” polttoaineena. Useimmat ihmiset polttavat glukoosia ensisijaisena polttoaineena johtuen liiallisesta sokerista ja jalostetuista viljoista ruokavaliossa ja vähäisestä terveellisten rasvojen käytöstä.

Jos mitokondrioissa syntyy vähemmän happiradikaaleja, mitokondrio- ja DNA-vauriot ovat vähäisempiä. Näin ollen polttoaineen vaihtaminen ei ole ainoastaan syöpähoidon avainosatekijä vaan mielestäni se on ensisijainen keino ehkäistä syövän puhkeaminen alun perin.

“Mielestäni tämä on tärkeä seikka. Yksi syövän laukaisevista tekijöistä on tulehdus. Meillä on tulehduksia. Kroonisesti korkea verensokeri aiheuttaa tulehdusta. Tämä havaitaan monissa tilanteissa. Glukoosi ei sinänsä ole syöpää aiheuttava vaan kohonnut hallitsematon glukoosiaineenvaihdunta voi johtaa tulehdukseen ja aiheuttaa joukon muita häiriöitä kehon kokonaisaineenvaihdunnassa,” Seyfried sanoo.

“Jos paastoat, lopetat syömisen, verensokerisi laskee. Insuliinitaso laskee. Keho alkaa sulattaa rasvaa energiana. Mutta pelkästään rasvahapot ovat vain yksi osatekijä. Päätekijöitä ovat tietenkin ketoaineet. Ne ovat vesiliukoisia rasvatuotteita. Ne pääsevät helposti soluihin ja sulavat asetyyli-CoA:ksi eri vaiheiden kautta.

Nämä vaiheet tuottavat nikotiiniamidiadeniinidinukleotidia (NADH), joka on redusoiva vastine. Mutta ne pitävät myös koentsyymi Q-parin hapettuneessa tilassa.

Ketonit ovat puhdasta polttoainetta siinä mielessä, että ne ehkäisevät happiradikaalien muodostumista, erityisesti kun verensokeritaso on alhainen, koska jos ketoneja on runsaasti ja verensokeri on korkea, vallitsee ketoasidoosi, joka on hengenvaarallinen tila.”

Älä sekoita ravintoketoosia ketoasidoosiin
Ravintoketoosia ei pidä sekoittaa diabeteksen ketoasidoosiin, joka ei ole huolenaihe, ellet sairasta ykköstyypin diabetesta. Normaalin fysiologian omaavan henkilön ketonit ylittävät harvoin 7-8 millimoolin. Ketoasidoosissa ketonit ovat noin 20 mmol. Lisäksi verensokeri on hyvin korkealla, kun taas ravintoketoosissa verensokeri on hyvin alhainen. Nämä ovat täysin erilaisia tiloja.

Vaikka ketoasidoosi voi olla hengenvaarallinen, ravintoketoosi on terve tila, joka auttaa ylläpitämään maksimaalisen energiatehokkuuden ja vähentää happiradikaalien tuotantoa kehossa. Kuten Seyfried toteaa, “Ketoniaineenvaihdunnassa mitokondriot tervehtyvät, kun taas glukoosiaineenvaihdunnassa tilanne on päinvastainen.”

Viime vuosikymmeninä useimmat terveysintoilijat ovat pyrkineet kiertämään happiradikaalit antioksidanteilla syömällä joko polyfenolipitoista ruokaa tai ottamalla ravintolisiä. Nykyään uskon, että tämä on kohtalokas virhestrategia, jolla on merkittäviä haittatekijöitä.

Sen sijaan, että pyritään tyrehdyttämään happiradikaaleja niiden synnyttyä, on paljon tehokkaampaa puuttua happiradikaalien kehittymiseen niiden alkulähteellä, joka on kehon pääasiallisesti käyttämä polttoaine. Vaihda polttoaine sokerista rasvaan niin tuotat vähemmän happiradikaaleja.

Ketonit estävät häiriintyneiden happiradikaalien tuotantoa pienentäen näin syöpäriskiä
Kyse ei ole siitä, etteivätkö ketonit tuottaisi happiradikaaleja. Niitä syntyy, muttei niin paljon. Tästä pääsemme erääseen ratkaisevaan seikkaan. Happiradikaalit eivät ole pelkästään tuhon aiheuttajia. Ne ovat myös tehokkaita viestintämolekyylejä. Jos ne tukahdutetaan harkitsemattomasti, syntyy biologinen toimintahäiriö.

Happiradikaaleja ei siis ole syytä eliminoida. On vain syytä pitää ne optimitasolla, jotta kaikki viestintä (signalling) voi tapahtua haitatta. Näin tapahtuu ketonien kanssa. Kun keho polttaa ketoneja ensisijaisena polttoaineena, varmistutaan ihanteellisesta terapeuttisesta tilasta happiradikaalien suhteen siten, että niitä ei ole liikaa tai liian vähän. “Tästä ei ole epäilystäkään. Kyseessä on homeostaattinen tila,” Seyfried toteaa. “Ketonit estävät häiriintyneen happiradikaalituotannon... Siinä mahdollistetaan kehon pysyminen terveempänä pitempään. Siitä tässä on periaatteessa kyse... Syöpä on nopeutunutta entropiaa. Se merkitsee, että homeostaattiset parametrit ovat täysin sekaisin solujen sisä- ja ulkopuolella morfogeneettisessä kentässä ja koko kehossa.

Syöpäpotilailla on erilaisia häiriöitä systeemisessä (koko elimistön kattava) homeostaasissa eikä vain soluissa... Kun kehossa on syöpä, koko kehossa tapahtuu joukko oheisvaikutuksia.

Tuotamme enemmän happoisuutta. Tämän sairauden seurauksena hormonit reagoivat. Syöpää on hoidettava systeemisenä sairautena. Koko kehoa on hoidettava, mutta myrkyttömällä tavalla.”

Toksisuus (kuonaantuminen, myrkyttyminen) on tosiaan suurimmista haitoista nykyisissä syövänhoito-ohjelmissa. Valtaosa syöpähoidoista on erittäin toksisia, mikä edelleen pahentaa ongelmaa. Monet syövän uusiutumisista johtuvat todennäköisesti alkuhoidosta.

Toisaalta kun syöpään suhtaudutaan aineenvaihduntasairautena (metabolic disease), hoito voidaan kohdistaa siten, että se ei aiheuta systeemistä toksisuutta. Seyfriedin mukaan tämä toteutetaan kohdistamalla hoidossa huomio syöpäsolujen käyttämään polttoaineeseen, ensisijaisesti glukoosiin ja glutamiiniin.

“Syöpä on mitokondrioiden aineenvaihduntasairaus ja jos sairastuttuasi syöpään mitokondrioiden petettyä, estät mitokondrioiden joutumisen toimintakelvottomaan tilaan, syövän puhkeamisen todennäköisyys alenee merkittävästi.

Kuinka paljon? Sanoisin vähintään 80 prosentilla. Kuten kirjassani sanoin, syöpä todennäköisesti kuuluu helpoimmin hallittaviin sairauksiin, jotka tunnemme...

Vaikeutena on se, että monet ihmiset eivät halua ryhtyä ehkäisytoimenpiteisiin. He ajattelevat ‘Minunko on paastottava terapeuttisesti viikon? En halua. Jätä minut rauhaan’

Tehokasta ehkäisyä on syödä vähemmän ja liikkua enemmän. Hyvin monet ihmiset eivät halua ryhtyä tähän... Heti kun oivallat mitä syöpä on, että se on aineenvaihduntasairaus, voit tarttua asiaan. Toisin sanoen, syövän saaminen ei ole Jumalan tahto. Se ei ole huonoa tuuria.”

Useimmat sairaudet lähtevät mitokondrioiden toimintahäiriöstä
Syöpä ei ole ainut seuraus, kun mitokondrioiden hengitys menee vikaan. Tällainen toimintahäiriö näyttelee osaa myös neurologisissa ja rappeutumissairauksissa, kuten Alzheimerin ja Parkinsonin taudissa sekä Amyotrofisessa lateraaliskleroosissa (ALS).

Se on taustalla myös kouristuksissa, diabeteksessa, liikalihavuudessa, verenpaineessa ja korkeassa kolesterolissa. Useimmat yleisimmistä sairauksista, jota nykyään hoidamme rankoilla ja toksisilla lääkkeillä, voidaan periaatteessa ratkaista asianmukaisilla ravintotoimenpiteillä, jotka koskevat solujen käyttämän polttoaineen valintaa.

Kuinka tämä tarkasti ottaen tapahtuu? Seyfriedin mukaan, jotta päästään ketoosiin ravinnolla, nettohiilihydraattien määrä (kokonaishiilihydraatit miinus kuitu) on vähennettävä alle 100 grammaan, todennäköisesti alle 50 grammaan.

Myös aminohappopitoisuutta on vähennettävä. Glutamiini on proteiineista yleisin, ja glukoosin lisäksi syöpäsolut voivat käyttää glutamiinia energiana kasvuun. Glukoosin ja glutamiinin yhdistelmä muodostaa todella “superlatautuneen systeemin”, Seyfried toteaa.

Glutamiinia vähennetään syömällä vähemmän proteiineja. Myös aminohapoilla on kynnys, jonka ylittäminen stimuloi mTOR-väylää (Mammalian Target of Rapamycin), jolla insuliinin yhteydessä saattaa olla voimakkaampi vaikutus mitokondrioiden toimintahäiriöön ja mitokondrioiden biogeneesiin kuin insuliinilla yksistään.

Kuinka selvittää mitokondrioiden terveys
Kuinka mitokondrioiden terveys voidaan todeta? Se voidaan tehdä parilla tavalla. Seyfried on julkaissut tutkimuksen glukoosi-/ketoni-indeksilaskurin (GKIC) avoimesta käytöstä. Tätä laskuria voi käyttää mitokondrioiden terveyden ja elinvoiman arvioimiseen.

GKIC:llä voi laskea glukoosi-/ketonisuhteen. Ketonit on mitattava verestä, ei virtsasta, ja glukoosi on syötettävä millimooleina ei milligrammoina/desilitra. “Kun glukoosiarvo on 1,0 tai vähemmän, tiedetään, että mitokondriot ovat hyvin terveellä alueella,” Seyfried sanoo.

Arvon 1 saavuttaminen on melko vaikeaa. Arvoni on yleensä 2-3 ja ruokavalioni on noin 80-prosenttisesti terveellisiä rasvoja hiilihydraattien ollessa minimissä. Tarvitaan täydellinen paasto, jotta päästään näin alas. Ei ole kuitenkaan tarpeen pysytellä tuolla äärialueella kovin kauan. Toisaalta, syöpätilanteessa on syytä pyrkiä tälle alueelle mahdollisimman paljon.

“Vesipaastoa noudatetaan noin 3-4 päivää, sitten voi ottaa ulkoisesti ketoaineita ja verensokeri saadaan alas,” Seyfried sanoo. “Syövän ehkäisemiseksi tätä tilaa ei tarvitse ylläpitää 4-5 päivää kauemmin puolivuosittain.”

“Jotkut ihmiset voivat päästä tähän arvoon nopeasti ja helposti. Toisten täytyy todella ponnistella. Tässä on kyse biomarkkerin mittaamisesta. Olemme suorittaneet joitakin mielenkiintoisia lineaarisia regressioanalyyseja syöpäisten hiirien hengissä selviytymisestä käyttämällä GLI:n riippumatonta variaabelia, glukoosi-ketoni -indeksiä.

On olemassa tilastoja siitä, kuinka kauan GKI:tä voidaan ylläpitää ja kuinka kauan aggressiivisen syövän kanssa voi elää. Tässä on selvästi kyseessä vain yksi biomarkkerijärjestelmä, joka auttaa yksilöä taistelussa omaa syöpäänsä vastaan.

Terapeuttinen ketoosi yksinkertaisemmaksi ravinnon seurantalaitteella
Tämä strategia on todennäköisesti liian haastava useimmille ihmisille, ellei ole kasvotusten kuoleman kanssa tai muuten motivoitunut tekemään pitkiä vesipaastoja. Käsittääkseni käyttäjäystävällisempi strategia olisi rajoittaa hiilihydraattien määrä alle 50 grammaan päivässä ja proteiinit 1 grammaan painokiloa kohden. Useimmat ihmiset syövät paljon enemmän hiilihydraatteja ja proteiineja.

Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan analyyttinen työkalu, jolla voidaan tehdä yksityiskohtainen analyysi siitä mitä syödään. Muuten ei tiedetä, paljonko rasvaa, hiilihydraatteja ja proteiineja saadaan. Tämä motivoi minua yhteistyöhön -laitteen kehittäjän kanssa. Laite on netissä oleva ravinnon seurantaohjelman Mercola-versio, joka on ohjelmoitu erityisesti ravintoketoosia varten. Ohjelmaa voi käyttää ilmaiseksi. Tämä ohjelma suorittaa kaikki laskelmat puolestasi syöttämilläsi parametreilla, kuten pituus, paino, kehon rasvaprosentti ja vyötärön ympärysmitta. Voit myös syöttää ja seurata eri biomarkkereita, kuten paastoglukoosia, joka on olennainen mittaus.

On todella tärkeää seurata paastoverensokeria, mieluiten kahdesti päivässä; heti aamulla ja ennen nukkumaan menoa. Verensokerin tulee olla alle 70 mg/dl (Suomessa 3,88 mmol/l), mieluiten noin 60 (Suomessa 3,33).

Jos paastoverensokeri on merkittävästi korkeammalla aamulla kuin iltapäivällä, se todennäköisesti johtuu glukogeneesistä, joka osoittaa, että proteiineja ei saada riittävästi. Tarvitaan tietty määrä aminohappoja, muuten keho alkaa metaboloida laihaa kehon kudosta näiden aminohappojen tuottamiseen. Tässä prosessissa ylijäämä siirtyy maksaan, joka tuottaa lisää glukoosia (tästä johtuu arvon kohoaminen ravinnon poissa ollessa).

Lisätietoa
Jos todella haluat paneutua syvemmin terapeuttisen ketoosin yksityiskohtiin, lue Seyfriedin kirja Cancer as a Metabolic Disease: On the Origin, Management, and Prevention of Cancer. Jos haluat aloittaa lyhyemmällä esityksellä, voit lukea hänen kirjoituksensa Cancer as a MetabolicDisease: Implications for Novel Therapeutics, joka on julkaistu Carcinogenesis-lehdessä 2014 tai hänen kirjoituksensa Frontiers-lehdessä 2015 nimellä Cancer as a Mitochondrial Metabolic Disease.

Toivon, että olen saanut sinut harkitsemaan ravinnon perustekijöitä syövässä ja muissa kroonisissa sairauksissa. Voin luvata, että kuulet paljon lisää tästä tulevina kuukausina ja vuosina, koska olen vakuuttunut, että mitokondrioiden toimintahäiriöiden hoitaminen on todellinen avain nykyisten terveysongelmien ratkaisuun. Hyvä uutinen on se, että mitokondrioiden toiminnan optimoiminen voidaan tehokkaasti toteuttaa ravinnolla ja elämäntavoilla kuten liikunnalla. Ei tarvita kalliita lääkkeitä tai rankkoja toimenpiteitä.

Ja vaikka edessämme on vielä pitkä matka, yhä useammat lääkärit alkavat kiinnostua.

“Tämä on käännekohta,” Seyfried sanoo. “Monet lääkärit ovat tulossa mukaan. Minusta tuntuu, että kaikki alkaa kääntyä parempaan ihmisten hyväksi.”

Liian monet ihmiset ovat kuolleet ja kuolevat edelleen turhaan. On aika kääntyä oikealle tielle. Tarvitaan paljon valistusta, mutta yrittäminen ehdottomasti kannattaa. Tieto syövän ja muiden kroonisten sairauksien ehkäisystä on jo olemassa. Tarvitaan vain sen toteuttaminen.

Mutta salaisuus on tässä: Useimmat monimutkaiset tehtävät helpottuvat ja yksinkertaistuvat, jos otetaan askel kerrallaan. Jos olet todella sitoutunut hallitsemaan terveyttäsi, silloin 30-DayResolution Guide on juuri se, jota tarvitset.

Lähde www.mercola.com
Suomennos Jussi Yli-Panula

torstai 20. joulukuuta 2018

MOT Salvaa syöpälääkkeeksi - palaute

Kommenttini koskee MOT:n ohjelmaa 15.10.2018 Salvaa syöpälääkkeeksi https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/10/15/salvaa-syopalaakkeeksi-kasikirjoitus
Varsinainen ohjelma Yle Areenassa
https://areena.yle.fi/1-4303248

Ohjelmassa hämmästellään muun muassa aprikoosinsiemenien käyttöä syövän vaihtoehtohoitona. Kohdistan mielipiteeni vain tähän osaan ohjelmaa, silti kommentistani tuli pitkähkö.

Ohjelmassa esiintyy itsehoitoja syöpään monipuolisesti käyttävä Krister. 

Krister ”Saadakseni B17-vitamiinia söin ja syön yhä aprikoosinsiemeniä. Aamuin ja illoin 10 - 15 siementä.”

MOT Veera Salminen (syöpälääkäri, TAYS) ”Kuulostaa aika korkealta annokselta, koska Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto on määritellyt, että noin 20 aprikoosinsiementä päivässä voi aiheuttaa aikuiselle akuutin syanidimyrkytyksen oireita. Ja amerikkalainen viranomainen puolestaan sanoo, että 30 voi olla jo tappava annos aikuiselle.”

Kommentti (Jussi Yli-Panula, YP) Aprikoosinsiemenistä valmistettu amygdaliini/laetrile/B17-vitamiini kiellettiin jo 1970-luvulla. Kiellon takana olivat FDA, Amerikan lääkäriliitto ja Amerikan valtio. Oli aivan ilmeistä, että tämä epäpyhä allianssi pelkäsi laetrilen aiheuttavan loven syöpäteollisuuden voittoihin. FDA kunnostautuukin lähinnä lääketeollisuuden etujen ajajana, vaikka sen tehtävä alun perin oli kuluttajien edunvalvonta. Kun turvallista laetrileä (ravintolisä) ei enää saanut käyttää, jäljelle jäi vain aprikoosinsiemenet, jotka ovat Kristerin ja muiden syöpäohjelman osana. Irrottamalla suuremmasta asiayhteydestään ja taivastelemalla näiden siemenien sisältämän syanidin vaarallisuudella MOT:n ja Veera Salmisen agendana on syövän itsehoitojen kyseenalaistaminen ja halventaminen.

Noin 30 aprikoosinsiementä päivässä on määrä, joka on yleisesti osoittautunut turvalliseksi. Yliannostuksesta elimistö ilmoittaa pahoinvoinnilla. Pelottelijat keskittyvät aprikoosinsiemenien (laetrilen) sisältämään pieneen määrään syanidia. He eivät joko tunne tai tunnusta amygdaliinin toimintatapaa tai siitä annetaan puutteellista tietoa tai totuus salataan tarkoituksellisesti. Näyttää, että tällaisen johdattelun taustalla on pelkästään lääketeollisuuden pohjaton ahneus. Suuri yleisö on taipuvainen ottamaan peloittelun todesta varsinkin, jos “erotuomarilla” on valkoinen takki ja stetoskooppi. Aprikoosinsiemeniä on satoja vuosia käytetty ravintona ja parantavien ominaisuuksiensa vuoksi. Liikaa nautittuna mikä tahansa aine on myrkyllistä, jopa hengenvaarallista, ääriesimerkkinä vaikkapa epidemiaksi äitynyt opioidien väärinkäyttö.

Krister ”Niin, mutta kuolemansairas ei kysele viranomaisten näkemyksiä vaan tarttuu jokaiseen oljenkorteen.” 

MOT Veera Salminen ”Amygdaliini todettiin jo noin sata vuotta sitten haitalliseksi ja tehottomaksi syövän hoidossa. Silti se on varsinkin USA:ssa putkahdellut esiin aika ajoin, ja sille on keksitty uudenlaisia, väitettyjä, oletettuja toimintamekanismeja. Ja tämän markkinoimiseksi sille myös keksittiin nimitys B17-vitamiini.”

Kommentti YP Amygdaliíni, B17-vitamiini ja laetrile merkitsevät usein samaa asiaa. 
Syanidi kohdistuu vain syöpäsoluihin, joissa laukaisijana toimii syöpäsolun glukosidaasi. Terveet solut eivät sisällä glukosidaasia, joten syanidin vapautumista ei tapahdu.
Amygdaliinia esiintyy luonnostaan pähkinöissä, manteleissa ja monien hedelmien siemenissä ja erityisesti aprikoosinsiemenissä.

Ensimmäisenä amygdaliinin tunnistanut Dr. Eugene Krebs nuorempi antoi tälle aineelle nimen B17-vitamiini, koska se kemialliselta rakenteeltaan muistutti lähinnä B-monivitamiinia. 

Laetrile on amygdaliinin tiivistetty, puhdistettu muoto, joka on tarkoitettu käytettäväksi laboratoriotutkimuksissa ja syöpähoidossa.

Tiettyjen ravintolisien kanssa laetrile muodostaa tehokkaan syöpähoidon samalla kun se vahvistaa kehon immuniteettijärjestelmää. Laetrile on osoittautunut olevan yksi tehokkaimmista ja kiistanalaisimmista syövän luontaishoidoista. Seikoista, jotka johtivat laetrilen kieltämiseen voi lukea https://terveystuuletusta.blogspot.com/2018/05/laetrile-syopahoidon-salailu.html

Dr. Binzelin kirjassa Hengissä ja terveenä on myös laetrile-tutkimus. Uusimpiin kuuluu 2014 Saksassa tehty tutkimus Laetrile Stops Cancer Growth (linkki jutun lopussa).

Veera Salminen Kaksi kolmasosaa Suomen kaikista syöpäpotilaista paranee nykyään lääketieteellisellä hoidolla. Useampi kuin koskaan aiemmin.

Kommentti YP “Syöpäkasvaimen kutistaminen saattaa tarjota tilapäisen helpotuksen, mutta se ei tarjoa pitkäaikaista paranemista, ellei syövän kantasoluja eliminoida”, sanovat Stanfordin lääketieteellisen oppilaitoksen tutkijat.
Tämä on itse asiassa yksi pääsyistä, miksi perinteiset syöpähoidot eivät estä syövän uusiutumista kuukausia tai vuosia myöhemmin. Journal Clinical Oncology -lehdessä julkaistun 14-vuotisen tutkimuksen mukaan viiden vuoden elinaika sytostaatteja käyttävillä syöpäpotilailla oli vain 2,1 %. (The Truth About Cancer)

Viisi tosiasiaa laetrilestä

 1. Terveet solut sisältävät rodaneesi-nimistä entsyymiä. Syöpäsoluissa rodaneesia ei ole. Niissä on betaglukosidaasia, entsyymiä, joka laukaisee bentsaldehydin ja syanidin tuloksena syöpäsoluja tuhoava täsmämyrkky.
 2. Dr. Antonio Jimenezin mukaan laetrilellä on useita positiivisia vaikutuksia. Välittömän syövän vastaisen vaikutuksen lisäksi sillä on muun muassa kipuja lievittäviä ominaisuuksia. Hän kuvaa laetrileä turvallisena, tehokkaana osana kokonaisvaltaista syöpähoitoa.
 3. Amygdaliinia saa ensisijaisesti aprikoosinsiemenistä, jotka luonnontuotteina ovat FDA:n kieltojen ulottumattomissa. Syöpäpotilaille Dr. Jimenez suosittelee 20-40 siementä päivässä.
 4. Vuonna 1974 tiedekirjoittaja Ralf Moss tuli Memorial Sloan-Kettering Cancer Centerin palvelukseen. Keskukselle oli annettu tehtäväksi testata laetrileä. Lue lisää laetrilen vaiheista http://terveystuuletusta.blogspot.com/2015/10/luonnon-salainen-vitamiini-syopaan.html
 5. Laetrile on kielletty, mutta se on laillista Meksikossa, missä useat klinikat käyttävät sitä.
Kuinka laetrile toimii syöpää vastaan
Laetrile tappaa syöpäsoluja ja vahvistaa immuniteettijärjestelmää kahdella eri tavalla.
Amygdaliini koostuu glukoosista ja kahdesta toksisesta aineesta bentsaldehydi ja syanidivety. Terveet solut sisältävät rodaneesi-nimistä entsyymiä. Rodaneesi suojaa soluja neutraloimalla amygdaliinin sisältämän bentsaldehydin ja syanidin muuttaen ne hyödyllisiksi ravinneyhdisteiksi muun muassa tiosyanaatiksi, joka tunnetaan luonnollisena verenpaineen säätelijänä. Se osallistuu myös B12-vitamiinin tuotantoon.

Syöpäsoluissa ei kuitenkaan ole rodaneesia. Sen sijaan niissä on betaglukosidaasi-entsyymiä. Betaglukosidaasi laukaisee bentsaldehydin ja syanidin tuottaen täsmämyrkyn, joka tappaa syöpäsolun. Griffin selittää tämän tapahtuman yksityiskohtaisemmin kirjassa World Without Cancer.

On vielä toinenkin tapa, jolla keho taistelee syöpää vastaan, nimittäin terveen immuniteetin kautta. Vuorokaudessa syntyy normaalisti noin 100 miljardia uutta valkosolua. Nämä solut etsivät ja tuhoavat kaiken keholle haitallisen. Syöpäsoluja peittää ohut proteiinikerros, jolla on negatiivinen sähkövaraus. Tämä varaus hylkii negatiivisesti varautuneita valkosoluja. Onneksi haima tuottaa riittävän määrän entsyymejä, jotka kykenevät syövyttämään tämän suojakalvon mahdollistaen valkosolujen hyökkäyksen syöpäsolujen kimppuun. Mutta, jos haima on heikko tai epäterve tai syöpä kasvaa liian nopeasti, nämä entsyymit eivät ehdi mukaan. Tällöin laetrile tulee mukaan toimien haimaentsyymien kanssa syöpää vastaan samalla, kun se vahvistaa immuniteettijärjestelmää.

Yksi laetrilehoidon positiivisista sivuvaikutuksista on, että kehossa syntyy enemmän B12-vitamiinia. Lisäksi laetrilehoitoa on hyvä täydentää C-vitamiinilla. C- ja B12-vitamiini voivat yksistään olla syöpähoitoja.

Dr. Antonio Jimenez, Hope4Cancer instituutin perustaja ja lääketieteellinen johtaja Meksikossa sanoi, että suoran syövän vastaisen ominaisuuden lisäksi laetrilellä on useita positiivisia vaikutuksia. Se lievittää kipuja ja lisää hyvinvointia. Hän kuvaa laetrileä turvallisena, tehokkaana tekijänä kokonaisvaltaisessa syöpähoidossa.

Kirjassaan World Without Cancer Edward G. Griffin kirjoittaa: “B17:n positiivisia sivuvaikutuksia: ruokahalu paranee, paino lisääntyy, verenpaine laskee, hemoglobiini paranee ja punasolut lisääntyvät, kipu lakkaa tai lievittyy ilman lääkkeitä, vastustuskyky muita sairauksia vastaan paranee. Kun laetrile tuhoaa syöpäsoluja, se samalla ravitsee terveitä soluja.”

Mistä laetrileä eli amygdaliinia/B17-vitamiinia saa
Yhdysvalloissa FDA on tehnyt laetrilen hankkimisen lähes mahdottomaksi, mutta aprikoosinsiemeniä saa laillisesti. Meksikossa laetrileä saa suonensisäisesti annettavana nesteenä ja tablettina. Amerikkalaiset matkustavatkin suurin joukoin Meksikoon hoitoon.
Laetrile on laillista myös Saksassa ja osissa Aasiaa. Suonensisäinen laetrile näyttää myös olevan vapaa myrkyllisyydestä. Ongelmia saattaa ilmetä, jos potilas käyttää liian monta aprikoosinsiementä. Myrkyllisyys ilmenee pahoinvointina, oksenteluna, päänsärkynä, kuumeena ja saamattomuutena. Tällöin siemeniä syödään vähemmän. (Huom. sytostaatitkin aiheuttavat voimakasta pahoinvointia, silti asiasta ei tehdä sen kummempaa numeroa.)

National Cancer Instituten entinen sytokemiaosaston johtaja Dr. Dean Burk on henkilökohtaisesti tutkinut B17-vitamiinia. Hän kuvasi tätä ainetta: ”Kun lisäämme laetrileä syöpäviljelmään, näemme syöpäsolujen kuolevan kuin kärpäset edellyttäen, että mukana on myös glukosidaasi-entsyymiä.”
B17-vitamiinin toimintatavasta on erinomainen kliininen analyysi kirjassa B17 Metabolic Therapy — In The Prevention And Control Of Cancer. Dr. Burk sanoi myös, että todiste laetrilen tehosta on esitetty ainakin viidessä riippumattomassa laitoksessa kolmessa maassa.

Laetrilen kanssa käytetään tavallisesti useita ravintolisiä sekä entsyymejä trypsiini ja chymotrypsiini. Nämä entsyymit mahdollistavat laetrile-molekyylien vaikutuksen täydellä teholla. Tästä ravintoterapiasta voi lukea Dr. Philip Binzelin kirjasta Alive and Well. Suomeksi kirja on ilmestynyt nimellä Hengissä ja terveenä - lääkärin kokemuksia ravintoterapiasta syöpäpotilaiden hoidossa. Tämän 119-sivuisen kirjasen painos on loppunut, mutta pyynnöstä lähetän sen
ilmaiseksi PDF:nä sähköpostin (lootuskirja@kolumbus.fi) liitteenä. Vaikka kirja ilmestyi suomeksi jo 2001, Binzelin sanoma on edelleen hämmästyttävän ajankohtainen.

Dr. Binzel joutui koko uransa ajan vainon kohteeksi Amerkan lääkäriliiton, FDA:n ja Amerikan valtion taholta. Kirja on lohdullista luettavaa sikäli, että Binzel voitti kaikki häntä vastaan nostetut oikeustoimet. Binzelin potilaista 83 % oli elossa 19 vuotta syöpädignoosin jälkeen. Laetrilen ohella Binzel käytti useita ravintolisiä sekä kahta entsyymiä. Ravintoterapia on Hengissä ja terveenä -kirjan sivulla 77.

Uusimpia laetriletutkimuksia: New Laetrile study in Germany (August 2014): "Stops Cancer Growth" https://www.change.org/p/requesting-that-sloan-kettering-cancer-center-acknowledge-their-positive-laetrile-studies/u/8035905
Yleistä pohdiskelua
Jutustani (linkkitiedostoineen) tuli näin pitkä johtuen osittain siitä, että itsehoidoissa käytetyistä aineista lääkärit tavallisesti sanovat, että niiden “tehosta ei ole näyttöä”. Tällä tavalla kiusallisesta aiheesta päästään eroon ilman perusteluja. Näin siitäkin huolimatta, että yhä useammat ihmiset saavat syöpädiagnoosin. Vuonna 1972, jolloin sota syöpää vastaan julistettiin, syöpään sairastui noin yksi kymmenestä, kun suhde on nyt noin yksi kolmesta. Syöpäkuolleisuus lisääntyy, vaikka viralliset hoidot ovat kiistatta parantuneet näiden vuosien aikana. Pitäisikö koululääketieteen “nöyrtyä” ottamaan rinnalle vaihtoehtoisia hoitoja - vaikka vain kokeiluna? Merkitsisikö tämä pikkusormen antamista...? Suostuisiko lääketeollisuus, kun esimerkiksi insuliinipotentaatiohoidossa sytostaatin osuus on vain noin 20 %. Hoito tehostuisi ja sivuvaikutukset olisivat minimaaliset. Hiukset säästyisivät! Entä voisiko sytostaatin kanssa käyttää kurkumiinia, jonka on yksistäänkin todettu olevan lähes syöpälääkkeen veroinen? Kyse olisi siis rinnakkaiselosta, jonka toteuttamiseksi olisi tehtävä myönnytyksiä. Koko terveyden huolto hyötyisi. Lukija osaa päätellä kummalle osapuolelle se olisi helpompaa.

Tässä vain viitteellisiä ajatuksia maallikolta, jonka mielestä vastakkainasettelusta pitäisi päästä. Vastakkainasettelu alkoi jo 1900-luvun alussa. Lue http://terveystuuletusta.blogspot.com/2015/11/terveydenhuollon-ja-laakekartellien.html

Lopuksi hatunnosto ohjelmassa esiintyneille Kristerille, Marialle, Karitalle, Marille ja Ann-Katrille rohkeasta ulostulosta. Olette tienraivaajia! Muutos lähtee ruohonjuuritasolta.


Lähde Cancer Tutor
Jussi Yli-Panula
Vaasa

tiistai 8. toukokuuta 2018

Beta glukaani immuniteetin vahvistamiseen

Webster Kehr, Cancer Tutor
Syöpä (tai muu sairaus) ei yksinkertaisesti voi olla kenessäkään, jonka immuniteettijärjestelmä on terve.

Amerikan syöpäinstituutin perustaja Bob Wright sanoi, “Yksikään lääkäri ei ole koskaan parantanut ketään mistään maailman historiassa. Ihmisen immuniteettijärjestelmä parantaa ja se on ainut, mikä parantaa.”

Tohtori Rashid Buttar sanoi, “Syöpä on ensinnä immuniteetin ongelma. Et voi saada syöpää, jos immuniteettijärjestelmäsi on ehjä.”

Tohtori Scott-Mumby sanoi, “Monet ihmiset - minä olen yksi heistä - pitää syöpää ensinnä immuniteettijärjestelmän sairautena. Erityisesti omassa nykymaailmassamme ei ole mitään, mikä estää soluja vioittumasta ja muuttumasta harhautuneiksi soluiksi. Myrkkyjä on vain liian paljon.

“Mutta hyvä immuniteettijärjestelmä havaitsee ne hyvin nopeasti ja poistaa ne. Syöpä on siis hyvin vahvasti immuniteettijärjestelmän sairaus. Niinpä immuniteettijärjesetelmän auttamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Se tarkoittaa, että on tunnettava oikeat ravinteet, jotka auttavat sitä. Se merkitsee myös sen toimintaa haittaavien stressien poistamista.”

Nyt ymmärrämme immuniteetin merkityksen sairauksia vastaan. Jos sinulla on syöpä, saatat ihmetellä missä immuniteetti meni vikaan ja kuinka sitä voi auttaa?

Immuniteetin heikentyminen voi johtua monista tekijöistä: riittämätön uni, stressi, väärä ruokavalio, liikkumattomuus, jne.

Mitä on beta glukaani?
Beta glukaanit kuuluvat fysiologisesti aktiivisiin yhdisteisiin nimeltä “”biologisen vasteen muokkaajia” ja ne tarkoittavat hiivan, sienien ja merilevien soluseinämien rakenneosia.

Teknisesti beta glukaani on immuniteetin muokkaaja, joka tekee immuniteettijärjestelmän älykkäämmäksi. Se voi auttaa kohottamaan immuniteettijärjestelmän vastetta niin, että keho voi luonnollisesti estää ja tuhota syöpää. Aivainasemassa tässä on termi immuniteetin muokkaaja. Se ei ole  immuniteetin tehostaja. Immuniteetin tehostajia ovat aineet kuten, echinacea ja ternimaito. Beta glukaani muokkaa tai aktivoi, mutta ei koskaan tehosta liikaa, mikä on avain tämän tuotteen turvallisuuteen.

Lääkäri ja filosofian tohtori Vaclav Vetvicka sanoo kirjassaan, “On muita aineita, jotka stimuloivat immuniteettijärjestelmää. Glukaanit ovat kuitenkin omassa luokassaan, koska nuo muut aineet voivat stimuloida immuniteettijärjestelmää liikaa. Tämä merkitsee, että ne voivat pahentaa asiaa autoimmuunisairauksissa, kuten lupus, MS-tauti, nivelreuma, allergiat ja hiivareaktiot. Glukaanit kuitenkin stimuloivat immuniteettijärjestelmää, mutta ei koskaan siinä määrin, että se tulee ylitoimintaiseksi. Lisäksi, glukaani on yksi niistä harvoista luonnollisista immuniteetin muokkaajista, joiden koostumuksen ja toimintamekanismin me tunnemme.”

Beta glukaani on turvallinen ja täysin luonnollinen kuitumolekyyli, jota tiedemiehet ympäri maailmaa tutkivat. Itse asiassa beta glukaani on eniten tutkittu luonnollinen immuniteetin muokkaaja maailmassa. Yhä useammat klassisen koulutuksen saaneista lääkäreistä alkavat herätä ja käyttää ja/tai suositella sen käyttöä. He havaitsevat sillä olevan monia hyötyjä ei vain immuniteettijärjestelmälle vaan myös tiettyjen lääkkeiden kanssa ne tuottavat paremman tuloksen syövän voittamisessa.

Glukaaneja saadaan monista eri lähteistä riippuen kunkin maan luonnonvaroista. Suosituimpia lähteitä ovat hiiva, sienet, vilja, merilevä. (Glukaaneja voidaan eristää melkein kaikista hiivalajeista. Wikipeidan mukaan käytössä on nykyään 1500 lähdettä.)  Kaikista näistä erilaisista läheteistä johtuen valinta täytyy tehdä huolellisesti.

Mikä beta glukaani on paras?
Jos et halua lukea kaikkia tutkimuksia ja laboratoriokokeita, voit ostaa Transfer Point Beta Glucania, jota suosittelen.

Laaja tutkimus- ja testausluettelo on sivun lopussa niitä varten, jotka haluavat itse nähdä tutkimus- ja kokeilutulokset. Voit lukea lisää beta glukaanista ja nähdä millaisia muut immuuniravintolisät kuten MGN-3, NSC-24, RM-10 Ultra ja muut yli 50 ovat Transfer Point Beta Glucaniin verrattuna.

Haastattelussa tohtori Vetvickalta kysyttiin: “Jos minulla olisi syöpä tai jos haluaisin välttää sitä, minkä beta glukaanin minun pitäisi ostaa?”

Tohtori Vetvicka vastasi: “Esitimme saman kysymyksen itsekin! Niinpä suoritimme tutkimuksen nimeltä B-1-3 Glucans, Silver Bullet vai Hot Air? Kaupallisesti tarjolla olevien beta glukaanien immunologisten toimintojen arviointi. Totesimme, että USA:n Transfer Point Glucan #300 oli tehokkain syöpää vastaan.”

Tohtori Vetvicka, Ph.D.
Tohtori Vetvickalla on tutkimuksia yli 20 vuodelta, 200 vertausarvioitua julkaisua, seitsemän kirjaa ja viisi kansainvälistä patenttia. Hän on maailman johtava Beta glukaanin tutkija ja Amerikan immunologiyhdistyksen jäsen. Tällä hetkellä hän on Louisvillen yliopiston patologian osaston johtaja ja James Graham Brownin syöpäkeskuksen tutkija. Tohtori Vetvickan tutkimuksissa ja kirjoissa käsitellään enimmäkseen immuunijärjestelmän aiheita, syöpää ja beta glukaania.

Hänestä voi lukea lähemmin tästä.


Vetvickan haastattelu Cancer Tutor -sivulla

Beta glukaani on hyväksytty lääkkeenä Japanissa, Australiassa, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa immuniteetin tukihoitona syöpään 30 viime vuoden aikana.

Syövän ohella beta glukaani on vain alkua sille, mitä tämä mahtava ravintolisä voi tehdä. Sanan mukaisesti tuhannet tutkimukset osoittavat, että tämä tuote voi

 • suojella infektioilta
 • alentaa kolesterolia
 • alentaa verensokeria
 • vähentää stressiä
 • lisätä vasta-ainetuotantoa
 • parantaa haavoja
 • auttaa säteilypalovammoissa
 • estää elohopean aiheuttamaa immuniteetin heikentymistä
 • auttaa diabeteksessa
 • estää syövän leviämistä
Louisvillen lääketieteellinen oppilaitos työskentelee muiden syöpätutkimuskeskusten kanssa testaamalla beta glukaania syöpäpotilaiden immuniteetin vahvistajana.

Tohtori Gordon Rossin johtaman Brownin syöpäkeskuksen tutkijat keksivät, että beta glukaani voi merkittävästi vahvistaa immuunivastetta hiirillä, joihin istutettiin syöpäkasvaimia. Tätä hoitoa testataan nyt ensimmäistä kertaa ihmisillä Louisvillen yliopistossa ja Memorial Sloan-Ketteringin syöpäkeskuksessa New Yorkissa.

Lisäksi, tohtori Gordon Ross on joidenkin tutkimustensa mukaan onnistunut alentamaan potilaiden kasvaimen painon lähes puoleen.

Yleisiä kysymyksiä beta glukaanista
K: Miksi emme ole aikaisemmin kuulleet beta glukaanista?

V: Jo yli 50 vuoden ajan beta glukaanin vaikutuksia on tutkittu yliopistoissa, lääketieteellisissä oppilaitoksissa, opetussairaaloissa ja jopa Kanadan puolustusministeriössä. Tämä ravintolisä on kuitenkin ollut liian kallis suurelle yleisölle, jotta se olisi ollut mahdollisuuksien rajoissa. Viimeaikaiset läpimurrot valmistusprosesseissa ovat tehneet tästä ravintolisästä kannattavan.

Tohtori Vetvicka sanoi, “On muistettava, että vuodesta 1983 beta glukaani on Japanissa ollut virallinen lääke ja käytössä siitä lähtien.

Kiinalainen ja japanilainen lääketiede on enemmän kiinnostunut tuloksista, joten jos jokin toimii, sitä käytetään.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa on tiedettävä kaikki. On tiedettävä tarkkaan, kuinka kukin molekyyli vaikuttaa, kuinka kauan, kuinka nopeasti, minne se menee jne. Jollei tätä ymmärretä täysin, mitään ei hyväksytä täällä.”

K: aiheuttaako hiivasta valmistettu beta glukaani hiivainfektion tai hiiva-allergian tai pahentaako se näitä?

V: Ei. Beta 1, 3-D glukaani on perusteellisesti puhdistettu oluthiivasta (Saccharomyces cerevisiae) eikä sisällä riittävästi hiivaproteiineja, jotka aiheuttaisivat allergisen reaktion. Beta glukaani ei myöskään ole elävää hiivaa, siksi se ei voi aiheuttaa tai pahentaa hiivainfektiota. FDA on luokitellut Beta 1, 3-D glukaanin yleisesti turvalliseksi  (Generally Regarded as Safe = GRAS).

K: Onko beta glukaanin ottaminen turvallista lääkkeiden kanssa?

V: Reseptilääkkeiden kanssa otetulla beta glukaanilla ei ole mitään tunnettuja haittavaikutuksia. Todellisuudessa tutkimusten mukaan beta 1, 3-D glukaani parantaa monien lääkkeiden tehoa, mukaan lukien infektioita, kolesterolia alentavat ja sytostaattilääkkeet. On kuitenkin huolehdittava, että sitä ei oteta immunosuppressanttien kanssa (elinsiirtopotilaat).

K: Uskotko, että beta glukaaneilla on paikka lääketieteen tulevaisuudessa?

Tohtori V: “Epäilemättä beta glukaani lopulta hyväksytään lääkkeenä. Sen vaikutukset ovat niin merkittävät, että sitä tullaan virallisesti käyttämään vakavien sairauksien hoidossa.”

K: Voinko vain syödä leipää tai sieniä saadakseni kaiken tarvitsemani beta glukaanin?

V: Vaikka uuden Cheerios beta glukaanin mainokset TV:ssä johdattavat uskomaan muuta, vastaus on ehdoton ei. Täyshiivat eivät yksistään muodosta optimaalista beta glukaanin lähdettä. Kokohiivojen beta glukaanipitoisuus ei ole riittävä ja saattaa johtaa epäpuhtauksiin, jotka estävät glukaanimolekyylien biologiset vaikutukset. Lisäksi, niiden suuresta koosta johtuen suolistosolut eivät normaalisti fagosytosoi niitä, siksi teholtaan riittämättömiä glukaaneja pääsee kehoon.

Runsas sienien syöminen on kuitenkin hyvä alku, ja niitä paljon syövillä japanilaisilla on vähemmän syöpää sienien runsaasta beta glukaanipitoisuudesta johtuen.

K: Kuinka tiedämme, että beta 1, 3-D glukaani vahvistaa immuniteettijärjestelmää?

V: Vuosikymmeniä tutkijat ovat tutkineet tapaa, jolla beta 1, 3-D glukaani vaikuttaa immuniteettijärjestelmään. Louisvillen, Tulanen ja Harvardin yliopiston tutkijat ovat julkaisseet tuhansia tieteellisiä tutkimuksia. Näissä tutkimuksissa kuvataan yksityiskohtaisesti, kuinka beta 1, 3-D glukaani vaikuttaa immuniteettijärjestelmään. Monet näistä tutkimuksista ovat osoittaneet beta glukaanin olevan erittäin tehokas immuunimodulaattori.

K: Miksi oluthiivan beta glukaanit ovat parempia kuin muut beta glukaanilajit?

V: Tutkimusten mukaan oluthiivasta puhdistetut beta glukaanit vahvistavat immuniteettijärjestelmää paremmin kuin mikään muu beta glukaanilaji, koska ne ovat runsaasti haaroittuneita ja biologisesti aktiivisia hiukkasia. Transfer Point Beta 1, 3-D Glucan on tehokkaasti puhdistettu oluthiivan soluseinämistä (Saccharomyces cerevisiae) muodostaen kaikista puhtaimman beta 1, 3-D glukaanin tiivistetyssä muodossa edullisimpaan hintaan. Tutkimukset osoittavat, että meidän beta 1, 3-D glukaanimme on ylivertainen immuuniteetin muokkaaja.

K: Stimuloiko beta glukaani immuniteettijärjestelmää liikaa?

V: Ei. Beta glukaani on immuniteetin muokkaaja. Se sitoutuu tiettyyn reseptorikohtaan immuunisolujen pinnalla. Tämä sitoutuminen parantaa näiden immuunisolujen valmiutta hyökätä minkä tahansa itselle vieraaksi koetun kohteen (virukset, bakteerit, sienet, syöpä, loiset) kimppuun. Näiden kohteiden, jotka koetaan itseen kuulumattomaksi, olemassa olo saa nämä immuunisolut stimuloitumaan.

K: Paljonko beta glukaania tarvitsen päivittäin immuniteettijärjestelmäni vahvistamiseen?

V: Immuniteettijärjestelmä on sitä vahvempi mitä enemmän beta glukaania otetaan. Kun Transfer Point -merkkiä (erittäin tehokas beta 1, 3-D glukaani) otetaan suun kautta päivittäin, immuniteettijärjestelmä vahvistuu suuresti. Tarve syöpäpotilailla määräytyy kehon painon mukaa.

Beta glukaanista saa suurimman hyödyn ottamalla sitä tyhjään vatsaan veden kanssa. Sitten odotetaan 30 minuuttia ennen syömistä tai juomista.

Hoitavaan vaikutukseen tarvitaan 1 kapseli jokaista 22,5 painokiloa kohden päivässä.
45 kg = 1,000 mg päivässä (2 kaps)
80 kg. = 2,000 mg päivässä (4 kaps)
102 kg ja kaikki ylittävät painot = 2,500 mg päivässä (5 kaps)

Nämä annokset koskevat vain Transfer Point Beta Glucania. Monilla markkinoilla olevilla muilla tuotteilla ei ole parantavaa vaikutusta lainkaan.

Nuoremmalle terveelle ihmiselle annosehdotus on 100 mg päivässä immuniteetin tukemiseen.

Vanhemmille ihmisille, jotka haluavat maksimituen immuniteetilleen ehdotetaan 500 mg 22,5 painokiloa kohden päivässä.

K: Onko hyvä ottaa beta glukaaneja syövän ehkäisemiseen?

Tohtori Vetvicka: “Kyllä, Vahva immuniteettijärjestelmä suojaa syövältä ja monilta muilta sairauksilta. On kuitenkin muistettava, että olen tiedemies, en liikemies, joka myy glukaania.

En voi antaa takuita, että vältyt syövältä tai muulta sairaudelta, koska on vielä paljon sellaista, mitä emme tunne. Vaikka voimme sanoa, että beta glukaanit ovat merkittävimpiä immuniteetin vahvistajia syöpää vastaan, jotka tunnemme, niitä ei ole testattu kaikkia syöpiä vastaan.

“Altistumme päivittäin myös karsinogeeneille, jotka ovat erittäin vahvoja. On varmaa, että beta glukaani tehoaa moniin karsinogeeneihin, mikä vähentää syöpäriskiä paljon.”


Monet näistä kysymyksistä ja vastauksista ovat peräisin:

  Suomennos Jussi Yli-Panula
  Lähde Cancer Tutor

  Beta glukaania saa myös EU-maasta

  Transfer Point Beta Glucania toimittaa myös Spectrum Supplements Tämä tiedoksi niille, jotka haluavat välttää tullimuodollisuudet ja veron, jotka on suoritettava kolmansista maista (esim USA) tilatuista tuotteista. Suom. huom.

  * * * * * *
  Studies on beta glucan and cancer
  Cancer and Tumors

  • Beta 1,3-Glucan Cancer Research (overview of research)
  • ß-Glucans in promoting health: Prevention against mutation and cancer
  • (Mutation Research 2007)
  • Medicinal importance of fungal ß-(1-3), (1-6)-glucans
  • (Mycological Research 2007)
  • Therapeutic Intervention with complement and ß-Glucan in Cancer
  • (Immunopharmacology 1999)
  • Oral ß-Glucan adjuvant therapy converts nonprotective Th2 response to protective Th1 cell-mediated immune response in mammary tumor-bearing mice
  • (Folia Histochemica et Cytobiologica)
  • ß-Glucan, a “Specific” Biologic Response Modifier That Uses Antibodies to Target Tumors for Cytotoxic Recognition by Leukocyte Complement Receptor Type 3 (CD11b/CD18)1
  • (The American Association of Immunologists 1999)
  • CR3 (CD1 ib, CD18): a phagocyte and NK cell membrane receptor with multiple ligand specificities and functions
  • (Clinical and Experimental Immunology 1993)
  • Regulation of CR3 (CD11b/CD18)-dependent natural killer (NK) cell cytotoxicity by tumor target cell MHC class I molecules
  • (Clinical and Experimental Immunology 1999)
  • Soluble b-Glucan Polysaccharide Binding to the Lectin Site of Neutrophil or Natural Killer Cell Complement Receptor Type 3 (CD11b/CD18) Generates a Primed State of the Receptor Capable of Mediating Cytotoxicity of iC3b-Opsonized Target Cells
  • (Journal of Clinical Investigation 1996)
  • Effects of ß-glucans on benign hyperplasia of prostate
  • (Herbert Open Access Journals, Pathology Discovery 2014)
  • The application of fungal ß-glucans for the treatment of colon cancer
  • (Anti-cancer agents in medicinal chemistry 2013)
  • ß-Glucans and their applications in cancer therapy: focus on human studies.
  • (Anti-cancer agents in medicinal chemistry 2013)
  Chemotherapy and Radiation
  • Beta 1,3-Glucan Radiation Research (overview of research)
  • Effect of Beta Glucan on White Blood Cell Counts and Serum Levels of IL-4 and IL-12 in Women with Breast Cancer Undergoing Chemotherapy: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial
  • (Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014)
  • Positive Effects of Oral ß-Glucan on Mucositis and Leukopenia in Colorectal Cancer Patients Receiving Adjuvant FOLFOX-4 Combination Chemotherapy
  • (Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014)
  • Oral WGP Beta Glucan Treatment Accelerates Myeloid Recovery after Radiation Exposure
  • (BTR: Unified Science & Technology for Reducing Biological Threats and Countering Terrorism 2003)
  • Glucan-immunostimulant, adjuvant, potential drug
  • (World Journal of Clinical Oncology 2011)
  • Orally Administered marine (1-3)-ß-D-glucan Phycarine stimulates both humoral and cellular immunity
  • (International Journal of Biological Macromolecules 2007)
  Monoclonal Antibodies and Cancer
  • Yeast-Derived B-Glucan Augments the Therapeutic Efficacy mediated by Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Monoclonal Antibody in Human Carcinoma Xenograft Models (Clinical Cancer Research 2008)
  • Beta-Glucan enhanced killing of renal cell carcinoma micrometastases by monoclonal antibody G250 directed complement activation
  • (International Journal of Cancer 2004)
  • Oral (1-3),(1-4)-B-D-Glucan Synergizes with Antiganglioside GD2 Monoclonal antibody 3F8 in the Therapy of Neuroblastoma
  • (Clinical Cancer Research 2002)
  • Yeast whole glucan particle (WGP) ß-Glucan in conjunction with antitumor monoclonal antibodies to treat cancer
  • (Expert Opinion in Biological Therapy 2005)
  • ß-Glucan Functions as an adjuvant for monoclonal antibody immunotherapy by recruiting tumoricidal granulocytes as Killer Cells
  • (The Journal of Cancer Research 2003)
  • Mechanism by which orally administered ß-1,3-Glucans enhance the tumoricidal activity of antitumor monoclonal antibodies in murine tumor models
  • (Journal of Immunology 2004)
  • C5a-Medicated Leukotriene B4-Amplified Neutrophil Chemotaxis is essential in tumor immunotherapy facilitated by Anti-Tumor monoclonal antibody and ß-Glucan
  • (Journal of Immunology 2005)