lauantai 28. toukokuuta 2016

Niasiini akuutin sepelvaltimotaudin hoitona

Useat lääkärit ovat käyttäneet niasiinia (B3-vitamiini) hoitotyössään heti akuutin sairauden jälkeen. Näihin kuuluu E. Goldsborough, joka käytti sekä niasiinia että niasiiniamidia tällä tavalla vuosina 1946-1960. Sydänveritulpan sairastaneille annettiin 50 mg niasiinia ruiskeena ihon alle ja 100 mg kielen alle. Kun niasiinin aiheuttama kuumotus lakkasi, tulpan aiheuttama kipu ja sokki lievittyivät. Toinen pistos annettiin, jos kipu uusiutui kuumotuksen häivyttyä, mutta jos kipu ei ollut ankara, annettiin toinen annos suun kautta. Tämän jälkeen potilaalle annettiin 100 mg kolme kertaa päivässä. Jos kuumotus oli liian voimakas, käytettiin niasiiniamidia.
Goldsborough hoiti 60 potilasta tänä aikana, joista 24:llä oli akuutti infarkti ja lopuilla oli angiina pektoris (rintakipu). 24 potilaasta 6 kuoli. Neljällä rintakipupotilaalla oli myös katkokävely, joka helpotti hoidolla. Kahdella oli keuhkoahtauma, johon hoitovaste oli suotuisa.

Niasiinia tulisi käyttää ennen jokaista ohitusleikkausta ja sen jälkeen. Inkeless ja Eisenberg arvioivat ohitusleikkaukseen ja lipiditasoon liittyvän aineiston vuonna 1981. Useimmissa tapauksissa elämänlaatu parani ja 75 % sai osittaisen tai täydellisen helpotuksen rintakivuista.

Jos potilaat pantaisiin rutiininomaisesti kunnon ruokavaliolle ja tarvittaessa annettaisiin niasiinia paljon ennen kuin he saavat sepelvaltimo-ongelmia, useimmat, joskaan ei kaikki, sepelvaltimo-ohitusleikkaukset voitaisiin välttää. Jos kaikki tätä leikkausta tarvitsevat saisivat kunnollisen ruokavalion ja niasiinia leikkauksen jälkeen, valtimonkalkkiutuma eteneminen vähentyisi merkittävästi. Silloin kirurgit kykenisivät osoittamaan merkittävää eliniän pitenemistä.

Niasiini pidentää ikää ja vähentää kuolleisuutta potilailla, joilla on ollut yksi sydäninfarkti. The Medical Tribune -lehdessä ilmaistiin tämä varhaisten tutkijoiden reaktio otsikoimalla näiden raportti 24. huhtikuuta 1985 Yllättävä yhteys eliniän pidentymiseen: Kysymys on nikotiinihaposta. Sittemmin niasiinin on osoitettu vähentävän halvauksen jälkeisiä aivovaurioita.

Korkea kolesteroli liitetään sepelvaltimotautiriskin lisääntymiseen. Niasiinin lisäksi suosittelemme myös runsaskuituista sokeritonta vihannes- ja kokoviljaruokavaliota. Mutta riittävän suurilla niasiiniannoksilla on mahdollista alentaa kolesterolia muuttamatta ruokavaliota. Jatkuva niasiinin käyttö alentaa kuolleisuutta ja pidentää elinikää. Muuten, poikkeuksellisen alhainen kolesteroli ei aiheudu niasiinista. Niasiini ei alenna kolesterolia vaarallisen alhaiseksi.

Vuonna 2007 New York Times raportoi, että huokea B3-vitamiini voi kohottaa HDL-kolesterolia jopa 35 % suurina annoksina, tavallisesti 2000 mg päivässä. Se alentaa myös LDL-kolesterolia ja trioglyseridejä jopa 50 %. Lehti siteerasi American College of Cardiologyn johtajaa tohtori Steven E. Nisseniä, joka oli sanonut: “Niasiini vaikuttaa todella näin. Mikään muu ei ole niin tehokas.”

Statiinit vastaan niasiini
Lukija kirjoittaa: “Lähes päivittäin luen tai näen artikkelin statiineista ja siitä, kuinka hyviä ne ovat ja kuinka useampien ihmisten tulisi ottaa niitä. Ihmettelen. Minulle määrättiin Zocoria alentamaan kolesterolia ja jonkin ajan kuluttua sain särkyä hartioihini. Minun käskettiin ottaa lämpimiä suihkuja. Mutta ei, halusin lopettaa Zocorin. Niinpä minulle määrättiin Pravacholia ja lyhyen ajan kuluttua jokainen nivel (ja tarkoitan joka ikinen jäsen) tuotti tuskaa. Minulle sanottiin, että en nuorentuisi ja lääkäri halusi määrätä särkylääkkeitä. Kieltäydyin. Kieltäydyin ottamasta Pravacholia enää. Kas kummaa, muutamassa kuukaudessa niveleni lakkasivat särkemästä. Enimmiltä osin olen entinen itseni, mutta lihasjännitteeni heikkeni paljon. Tiedän lääkärini ajatelleen ‘Hän on vainoharhainen’, mutta tiedän miltä minusta tuntui. Pyydän kertomaan minulle lisää statiineista?”

Jos Pravachol kuulostaa kadun nimeltä Kremlin lähellä, jatkakaa lukemista. Tohtori Hoffer sanoo. “Olisi mukavaa nähdä kontrolloitu kaksossokkotutkimus, missä niasiinia ja jotakin nykyistä statiinia vertaillaan vähintään kymmenen vuoden ajalta. Niasiini voittaisi kisan mennen tullen. Ja se voidaan yhdistää statiineihin, jos se on välttämätöntä. Ruokavalio yksistään tehoaa suhteellisen huonosti. Sitä on vaikea noudattaa ja Parsonsin mukaan onnistuu huonosti käytännössä, koska ihmisten ruokailutottumuksia on vaikea muuttaa. Olen samaa mieltä.

Kirjassaan Cholesterol Control Without Diet: The Niacin Solution tohtori Parsons arvioi statiinien tehtävää ja lääkeyhtiöitä, jotka hyväksyttivät ne ja toivat markkinoille. Mielestäni tämä on tärkeä osa eikä se ole kaunis kuva. Jos lääkärisi sanoo, että sinulla on kolesteroliongelma tai jos epäilet, että sinulla on se, puhu hänelle mieluummin niasiinista statiinien sijasta ja esittele hänelle tämä erinomainen kirja. Siinä vastataan kaikkiin hänen kysymyksiinsä. Vakuuta hänelle, että niasiini on se oikea.

Seerumin kolesterolin alentamiseen niasiinia käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1955. Sittemmin plasebokontrolloidut tutkimukset ovat vahvistaneet, että niasiini ehkäisee toisen sydänkohtauksen ja vähentää myös aivohalvauksia. Eräs tutkimus osoitti, että 16 vuoden jälkeen niasiinia ottavien miesten kuolleisuus oli 11 % alhaisempi. Vaikka kuumotus on yleinen niasiinin sivuvaikutus, tämä vitamiini on turvallisempi kuin yksikään lääke.

Hiljattain ei-statiinilääke Zetia (ezetimibe) havaittiin paljon niasiinia heikommaksi kontrolloiduissa lääketutkimuksissa. Niasiini murskasi monen miljardin lääkkeen Zetian niin pahasti, että kliininen koe oli lopetettava potilaiden hyödyksi.

Vuosikymmeniä on siis todettu, että niasiini ei ole vain paras yksittäinen tuntemamme aine, joka korjaa kaikkien sairautta aiheuttavien lipidien (rasva) vaikutukset sydänpotilailla. Se on ainut. Se alentaa kokonaiskolesterolia, koska se alentaa LDL-kolesterolia. Se kohottaa HDL-kolesterolia, alentaa triglyseridejä, alentaa lipoproteiini(a):ta ja CRP:tä. CRP osoittaa hapettumisstressin. Yksikään kaikista muista laajassa käytössä olevista aineista, esimerkiksi statiinit, eivät pääse lähellekään niasiinin kykyä parantaa näitä lukuja. Huolimatta miljardien dollareiden ponnistuksista kehittää patentoitavissa oleva tuote, jolla olisi samat edulliset vaikutukset kuin niasiinilla, kaikki yritykset ovat päättyneet epäonnistumiseen muutamat kuolemantapaukset mukaan lukien.
Coronary Drug Study’n mukaan niasiini vähentää kuolemia 11 % plaseboon verrattuna. Se jatkoi elinikää kahdella vuodella keski-ikäisillä miehillä, joilla oli jo ollut ainakin yksi sepelvaltimosairaus. Tämä valtava tutkimus oli suora seuraus alkuperäisestä löydöstämme, että niasiini alensi kokonaiskolesterolia. Mayoklinikan suorittamat myöhemmät tutkimukset vahvistivat nämä löydöt.

Kansallinen patenttijärjestelmä, joka asettaa voiton ainoaksi tärkeäksi tavoitteeksi asiakkaittensa terveyden sijasta, on paljolti vastuussa näiden tutkimusten huomiotta jättämisestä. Hallitukset ovat päästäneet lääketeollisuuden kuin koiran veräjästä. Ei ole yllättävää, että minä (Abraham Hoffer) olen nähnyt monille potilaille annettavan statiineja, jotka eivät tehoa ja aiheuttavat vakavia sivuvaikutuksia, kun heille olisi pitänyt antaa niasiinia. Niasiinin määrääminen onnistuneesti vaatii lääkäritaitoa. Parsons sanoi, että “Niasiini on tunnettava, jotta sitä voi käyttää.”

Liian harvat lääkärit ovat hankkineet tämän taidon. Lääkärikoulutuksensa aikana heitä ei ole rohkaistu ja valtava lääkemainonta on johtanut heidät harhaan.

On kummallista, että Big Pharman tutkijat, eivät kykene ymmärtämään Roger Williamsin perusteluja. Havainnollistaakseen solun monimutkaisia toimintoja Williams vertasi solua orkesteriin. Kukin välttämätön ravinne on kuin yksi orkesterin jäsen. Erinomainen sinfoniaesitys riippuu muusikkojen toiminnasta, hyvästä kapellimestarista ja siitä, että jokainen lukee samoja nuotteja. Nämä ovat yleisön vaatimat kriteerit. Mutta entä jos viulusolisti pyörtyy esityksen aikana. Kapellimestari uskoo, että esityksen on jatkuttava ja pyytää johtavaa rumpalia korvaamaan viulistin. Tässä vaiheessa emme enää kuule sinfoniaa, se on kakofoniaa, epäsointua. Äskettäin todellisessa elämässä nuori kapellimestari Kuerti havaitsi, että illan esityksen pianisti ei kyennyt esiintymään. Hän pyysi isäänsä kapellimestari Anton Kuertia, joka oli konsertissa. Sifonia ylitti odotukset. Mutta on vain yksi Anton Kuerti. Kehon soluissa evoluutio on valinnut kunkin ravinteen olemaan kuin Anton Kuerti. Jos tiamiini poistetaan solusta, vain toinen Kuerti, tiamiini, voi korvata sen. Se on korvattava ja ennen kuin näin tapahtuu, solu ei toimi. Lopulta se kuolee, ellei korvaavaa solua saavu. Valebiootin antaminen potilaalle puuttuvan tilalle on kuin korvaisi viulistin tai pianistin rumpalilla. Se olisi kuin korvaisi Anton Kuertin minulla. Ortomolekylaarinen laki on, että valebiootit eivät voi korvata puuttuvia ortomolekylaarisia aineita. Lääkeyhtiöt tuhlaavat rahojamme etsimällä sellaista, mitä he eivät koskaan löydä.

Lähde Niacin: The Real Story: Learn about the Wonderful Healing Properties of Niacin (Dr Abram Hoffer, Andrew W Saul PH.D., Harold D Foster PhD)


Niasiinin käyttö sydänverisuonten terveyden parantamiseen (Life Extension, 2007)

Kysymys: Tutkitutin hiljattain kolesteroliarvoni ja sain tietää, että minulla saattaa olla sydäntautiriski, koska HDL-arvoni oli liian alhainen. Luin, että niasiini voisi auttaa minua kohottamaan HDL-kolesteroliani, mutta lääkärini sanoi, että niasiini on vaarallista. Ketä minun olisi uskottava?

Vastaus: Lääkärisi olisi oikeassa, jos eläisimme vielä vuotta 1985. Sittemmin olemme oppineet käyttämään niasiinia (B3-vitamiini) turvallisesti ja tehokkaasti. Valitettavasti monet lääkärit eivät ole vielä päässeet ajan tasalle tai ovat loukussa, jonka mukaan kolesterolia alentavat statiinilääkkeet ovat ainut tapa vähentää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Olen henkilökohtaisesti määrännyt niasiinia tuhansille potilaille osana ohjelmaamme korjata sepelvaltimosairauksia. Todellisuudessa niasiini on lähimpänä tarjolla oleva täydellinen menetelmä, joka kohdistuu useimpiin sepelvaltimotaudin syihin.

Niasiinia, joka tunnetaan myös nikotiinihappona, on punaisessa lihassa, kanassa, kalkkunassa, pavuissa ja viljassa. Se on välttämätön ravinne ja kuuluu B-vitamiinien ryhmään. Oletko koskaan ottanut B-monivitamiinipillerin, joka laukaisi oudon polttavan tunteen iholla? Jos olet, kokemus johtui niasiinista. Niasiinilla on ratkaiseva tehtävä energiantuotannossa, geenien ilmentymisessä ja hormonien tuotossa. Ihmiset eivät pärjää ilman sitä.

Niasiinin annossuositus pellagran estämiseen on 16 mg päivässä miehillä ja 14 mg naisilla. B3-vitamiinin puutteesta johtuvalle pellagralle on ominaista ripuli, ihotulehdus, tylsistyminen (dementia) ja mahdollisesti kuolema. Niasiinin puutoksen aiheuttama pellagra oli laajalle levinnyt Yhdysvalloissa 1800-luvulla, mutta on jo kauan ollut unohduksissa ja harvinainen.

Annossuositusta suurempina annoksina otettuna niasiinilla on joukko terveyshyötyjä.

Niasiini:
  • parantaa HDL-kolesterolia 20-35 %. Yksikään reseptitön hoito ja hyvin harvat lääkkeet eivät ole yhtä tehokkaita.
  • vähentää pieniä LDL-hiukkasia. Pieni LDL on merkityksellinen, mutta vähän ymmärretty sydänsairauden syy. Niasiini on tehokkain tunnettu aine, joka korjaa tätä epänormaalia kuviota.
  • alentaa triglyseridejä 30 %. Niasiini on erityisen tehokas, kun sitä otetaan kalaöljyn kanssa (4000 mg päivässä sisältäen 1200 mg EPA/DHA).
  • vähentää VLDL-hiukkasia (Very Low Density).
  • vähentää lipoproteiini(a):ta eli Lp(a). Yksikään muu hoito ei vastaa tätä niasiinin tehoa, kun kyseessä on perinnöllisesti määräytynyt korkea Lp(a), joka kuuluu vakavimpiin sydäntaudin riskitekijöihin.
  • vähentää LDL-kolesterolia tavallisesti 1,1 mmol/L - 2,22 mmol/L eli 5 - 25 %.
Niasiini estää rasvahappojen vapautumisen rasvasoluista. Vähemmän rasvahappoja siirtyy maksaan, tuloksena vähemmän VLDL-hiukkasia. Kun VLDL:n määrä on pienempi, myös pieniä LDL-partikkeleita on vähemmän.
 Niasiini parantaa myös endoteelin toimintaa ja typpioksin muodostumista.

Niasiinin hyödyt eivät rajoitu vain sen vaikutukseen sydäntaudin riskiä osoittaviin markkereihin. Se vähentää myös sydänkohtausriskiä selvästi. The Coronary Drug Project -tutkimuksessa todettiin ensimmäisenä, että niasiini vähentää tehokkaasti sydänkohtausriskiä. Kun yli 1000 sydänkohtauksesta selvinneelle annettiin 3000 mg välittömästi vapautuvaa niasiinia päivittäin kuuden vuoden ajan, ei-kuolemaan johtavien sydänkohtausten esiintyminen väheni 27 % ja aivohalvausten määrä laski 26 %.

Tunnetussa HDL-Atherosclerosis Treatment Study -tutkimuksessa 160 osanottajalle annettiin niasiinia ja simvastatinia (Zocor®) tai lumelääkettä. Lumelääkkeeseen verrattuna niasiinia ja simvastatinia saavan ryhmän kuolleisuus ja infarkti laskivat 90 % kolmen vuoden aikana. Toisin sanoen sepelvaltimotapahtumat lähes lakkasivat. Vaikka tutkimusnäyte oli pieni, sen tulokset olivat silmiinpistävät. Vastaavasti statiinilääkkeet yksistään vähentävät sydänkohtausriskiä 25-35 %. HATS-kokeilussa saatu 90 %:n väheneminen on siten todella merkittävä.

Niasiinin ansioista huolimatta monet lääkärit eivät ole koskaan opetelleet käyttämään sitä tehokkaasti. Statiinilääkkeet ovat saaneet monet lääkärit unohtamaan kuinka tehokas niasiini voi olla. Tämä on vahinko, koska niasiini voi olla tehokas aine sydäntautiin käytettynä yksin tai yhdessä muiden hoitojen (erityisesti kalaöljyn) kanssa.

Niasiinin turvallisuus on yhtä vaikuttava. Lyhyt perehtyminen hyvin hitaasti vapautuviin niasiinivalmisteisiin 1980-luvulla antoi meille hyvin tärkeän opetuksen:

Niasiini on hyvin turvallinen, jos maksa altistuu sille vain muutamia tunteja kerralla. Niasiinihan on vain B-vitamiini. Kuitenkin 24 tunnin päivittäinen altistuminen niasiinille pitkän aikaa voi olla myrkyllistä maksalle. Näin ollen hyvin hitaasti liukenevat niasiinivalmisteet, joilla voitiin pitkään ylläpitää korkeita veren niasiinipitoisuuksia, aiheuttivat maksan toksisuutta 10-20 prosentissa ihmisiä, jotka käyttivät näitä valmisteita 1980-luvulla. Valitettavasti tämä oppimiskokemus aiheutti pelkoa lääkäreissä määrätä niasiinia potilailleen. Tästä syystä hyvin hitaasti vapautuvaa niasiinia tulisi välttää.

Turvallisia niasiinimuotoja on kaksi
Välittömästi vapautuvaa/kiteistä niasiinia on saatavana ravintolisänä. Se on tehokas ja huokea. Tabletin sisältämä niasiini vapautuu heti ja aiheuttaa tavallisesti “kuuman aallon”, kutiavan lämmöntunteen iholla. Tästä syystä aloittaminen pienillä annoksilla esimerkiksi 250 milligrammalla voi olla suotavaa. Annosta voidaan suurentaa vähitellen 250 milligrammalla joka neljäs viikko halutun määrän saavuttamiseksi. Yli 500 milligramman päiväannoksia tulee käyttää vain lääkärin valvonnassa. Jotkut ihmiset jakavat niasiininsa pieniin annoksiin kolmeen tai neljään kertaan päivässä. Tämä voi olla vähemmän turvallista ja suositan, että potilaat eivät milloinkaan ota välittömästä vapautuvaa niasiinia useammin kuin kaksi kertaa päivässä.
Pitkään vapautuva niasiini on aikalaukaisuvalmiste, mutta se ei vaikuta yhtä hitaasti kuin hitaasti vapautuva niasiini. Tämä tekee siitä hitaasti vapautuvia valmisteita turvallisemman, jotka voivat aiheuttaa maksan sivuvaikutuksia. Pitkäaikainen niasiini aiheuttaa myös vähemmän kuumia aaltoja kuin välittömästi vapautuva niasiini. Esimerkkinä on Slo-Niacin®, jota myydään ilman reseptiä. Niaspan® on pitkään vapautuvan niasiinivalmiste, joka on reseptillinen.

Hitaasti vapautuvat niasiinivalmisteet puolestaan vähentävät kuumia aaltoja vapauttamalla niasiinia pitkällä 12 tunnin tai pidemmällä aikavälillä. Useimmat näistä valmisteista eivät ole turvallisia enkä suosittele niitä. “No-flush”-niasiinivalmisteita kuten inositoliheksanikotinaattia ja nikotiniamidia myydään laajasti niasiinin vaihtoehtoina, jotka eivät aiheuta kuumia aaltoja. Kokemukseni mukaa ne vain eivät toimi. Toisin sanoen, ei kuumentumista, ei vaikutusta. 

Oikea niasiini annos riippuu siitä, mitä sinä ja lääkärisi pyrkivät korjaamaan. HDL:n kohottamiseksi ja pienien LDL-hiukkasten korjaamiseksi 750-1000 mg päivässä antaa tavallisesti täyden hyödyn. Tämän annoksen lisääminen 1500 milligrammaan päivässä saattaa tarjota hieman suuremman hyödyn. LDL:n eli Lp(a):n alentamiseen käytetään usein suurempia annoksia (1000 mg:sta 4000-5000 mg:aan). Näin suuret annokset tulee ottaa vain lääkärin valvonnassa (Olisi kiintoisaa tietää löytyisikö Suomesta lääkäri, jolla olisi asian vaatima tietotaito. Suom. huom.) Muistakaa, että lipidien täydellinen korjaaminen niasiinilla saattaa kestää kuukausia.

Kuten edellä mainittiin, yleinen vaikkakin vaaraton sivuvaikutus naisiini käytössä ovat kuumat aallot. Joidenkin mielestä ne ovat niin kiusallisia, että he haluavat huuhdella niasiinin vessasta alas!

Kuumotukseen, joka muistuttaa punastumista nolossa tilanteessa, liittyy tavallisesti pistelyä kasvoissa, kaulassa ja rinnassa. Jotkut naiset sanovat, että ne vaikuttavat vaihdevuosien kuumilta aalloilta. Nämä kuumotukset ovat tavallisesti hetkellisiä kestäen alle 20 minuuttia. Muutaman viikon tai kuukausien jatkuvan käytön jälkeen elimistö alkaa sietää niasiinia ilman kuumia aaltoja. Harvinaisissa tapauksissa kuumotusreaktio saattaa muistuttaa ihottumaa tai nokkosihottumaa. Jos näin tapahtuu, käänny lääkärin puoleen.

Kuumia aaltoja voi vähentää juomalla esimerkiksi kaksi lasillista vettä, jolloin kuumotus lähes aina häviää muutamassa minuutissa. Jos veden juominen lisää öisiä WC-käyntejä, ota niasiini aamiaisella tai lounaalla. Jos rajoitat nesteen käyttöä munuaistaudin, sydäntaudin, nesteen kertymisen tai diureetin käytön takia, keskustele lääkärisi kanssa, ennen vedenjuonnin lisäämistä.

Ota niasiini nautittuasi kourallisen pähkinöitä, manteleita tai saksanpähkinöitä. Tämä hidastaa niasiinin imeytymistä kehossa. Haluat ehkä jättää tämän väliin, jos rajoitat kaloreiden saantia pudottaaksesi painoa.

Ota niasiini aspiriinin kanssa. Aloittaessasi niasiinia tai lisätessäsi annosta ota aikuisten (325 mg) päällystämätön aspiriini estämään kuumia aaltoja. Kun kuumotus häviää muutaman viikon kuluttua, siirry pieniannoksiseen (81 mg) päällystettyyn aspiriiniin vatsavaivojen minimoimiseksi. Keskustele aina aspiriinin pitkäaikaisesta käytöstä lääkärin kanssa.

Vältä alkoholia ja mausteisia ruokia ottaessasi niasiinia. Tämä menettely ei ole ehdoton jokaiselle, koska vain jotkut ihmiset ovat herkistyneet tälle ilmiölle. Alkoholia ja mausteisia ruokia voi käyttää erillään niasiinin käytöstä esimerkiksi lasi viiniä klo 19 ja sitten niasiini klo 21. Vain harvoilla on kuumotusta tästä yhdistelmästä johtuen.
Niasiini saattaa kohottaa verenpainetta noin 4-5 mg/dL hoidon alussa. Tämä lisäys tavallisesti häviää muutamassa kuukaudessa ja on harvoin tärkeä kliinisesti. Mutta verensokeri voi kohota enemmän, jos sinulla jo on korkea verensokeri tai diabetes. Tästä syystä niasiini tulee ottaa lääkärin valvonnassa lisäämällä annosta vähitellen, jos verensokeri on korkea. Diabetes tai esidiabetes ei välttämättä ole niasiinin köytön vastainen. Todellisuudessa näistä sairauksista kärsivät todennäköisimmin hyötyvät niasiinista, koska diabeteksella ja esidiabeteksella on vahva yhteys pieniin LDL-hiukkasiin ja alhaiseen HDL-kolesteroliin, kohonneisiin trioglyserideihin ja muihin epänormaaliuksiin, jotka korjaantuvat niasiinilla. (Yksilöt, joiden triglyseriditasot ylittävät 1000 mg/dL [11,29 mmol/L], saattavat tarvita yhdistelmähoidon saadakseen lipiditasot hallintaan.) 1-tyypin diabetes on usein kuitenkin esteenä niasiinin käytölle, koska tässä sairaudessa verensokeri on merkittävästi kohonnut.

Niasiinihoito tulisi aloittaa potilailla, joiden HDL on alle 1,04 mmol/L miehillä ja 1,3 mmol/L naisilla, erityisesti jos on muita riskitekijöitä. Niasiini kuuluu tehokkaimpiin tunnettuihin aineisiin, joiden tiedetään korjaavan sydän- ja verisuonitaudin moninaisia syitä ja sen osoitettu vähentävän sydänkohtausriskiä suuresti. Oikein käytettynä niasiini on hyvin turvallinen ja helppokäyttöinen. Kokemukseni mukaan yli 95 % ihmisistä, jotka noudattavat näitä ohjeita, kykenevät ottamaan niasiinia siten, että kuumia aaltoja on minimaalisti. Mahdollisia sivuvaikutuksia nähdään tuskin koskaan.

Ihmisten, joilla on maksasairaus, selittämättömän korkeat maksaentsyymit, aktiivinen mahahaava tai joilla on ollut epänormaalia verenvuotoa, tulee neuvotella lääkärin kanssa ennen niasiinihoidon aloittamista. Niiden, joilla on ollut maksasairaus, keltatauti, mahahaava, mahakatarri tai alkoholismi, tulisi olla varovaisia niasiinin suhteen. Kihti voi uusiutua niasiinia käytettäessä.

William Davis, MD

Tohtori William Davis on kirjailija ja kardiologi toimipaikkana Milwaukee, Wisconsin. Hän on kirjoittanut kirjan Track Your Plaque: The only heart disease prevention program that shows how to use the new heart scans to detect, track and control coronary plaque.

Yhteystiedot www.trackyourplaque.com

Viitteet
  1. Carlson LA. Nicotinic acid: the broad-spectrum lipid drug. A 50th anniversary review. J Intern Med. 2005 Aug;258(2):94–114.
  2. Canner PL, Berge KG, Wenger NK, et al. Fifteen year mortality in Coronary Drug Project patients: long-term benefit with niacin. J Am Coll Cardiol. 1986 Dec; 8(6):1245-55.
  3. Brown BG, Zhao XQ, Chait A, et al. Simvastatin and niacin, antioxidant vitamins, or the combination for the prevention of coronary disease. N Engl J Med. 2001 Nov 29;345(22):1583–92.
  4. McKenney J. New perspectives on the use of niacin in the treatment of lipid disorders. Arch Intern Med. 2004 Apr 12;164(7):697–705.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti